wat is non dualiteit

Wat is dualisme en wat is non-dualiteit?

Je hebt vast wel eens gehoord van non-dualiteit. Niet twee werelden, maar 1; of advaita in het Sanskriet.

Ideeën uit het boeddhisme en het hindoeïsme die de definitie van eenheid vormen. Alle spirituele stromen komen tot die eenheid, dus wat is het verschil tussen dualiteit en non-dualisme?

Het is vrij moeilijk om de gemakkelijke waarheid te volgen met je gedachten, daarom helpen wij je graag een handje in dit artikel.

Het is alsof je je gedachten volledig terugkeert naar de werkelijkheid. Door dit te doen streven de Boeddhisten naar meer liefde en geluk.

Wat betekent dualisme of dualiteit?

Om non-dualiteit volledig te begrijpen, moet je eerst dualisme identificeren.

Dualisme is het filosofische geloof dat geest en lichaam afzonderlijke substanties zijn. Dualisten geloven doorgaans dat de geest niet-fysiek is, terwijl het lichaam fysiek is.

Dit geloof is door de jaren heen door veel filosofen op de proef gesteld, maar het blijft desalniettemin een populair geloof.

In dit idee kan de geest ook het lichaam verlaten. De dualiteit van god en de duivel is een andere bekende tegenstelling; dat zouden twee onafhankelijke entiteiten zijn.

De dualiteit van god en de duivel is een veelvoorkomend contrast; het zijn rivaliserende bovennatuurlijke entiteiten, net zoals goed en kwaad dat zijn. In de religieuze theologie wordt de doctrine dat God onafhankelijk van de mens bestaat algemeen aanvaard.

Dit tweeledige idee wordt duidelijk verwoord, hier God en daar de mens. De christelijke benadering benadrukt de verschillen tussen lichaam en geest, waarbij de Bijbel de geest gewillig noemt, maar het lichaam beperkt.

Deze mentaliteit is me in de loop van de tijd bijgebleven en heeft mijn dualistische visie beïnvloed.

non dualiteit voor beginners
De aarde is begonnen als één kern en we komen allemaal uit die kern voort. Lees hieronder meer over non-dualiteit.

Wat betekent non-dualiteit?

Non-dualiteit betekent dat er maar één ding is en dat ding zijn alle dingen. Er is geen scheiding tussen dingen.

Dit kan moeilijk te begrijpen zijn, omdat ons dagelijks leven erg van elkaar gescheiden lijkt en men in de Westerse wereld relatief weinig bezig is met spiritualiteit.

Een analogie zou de oceaan kunnen zijn. De oceaan bestaat uit veel verschillende waterdruppels, maar het is nog steeds één geheel.

Non-dualiteit leert dat we allemaal deel uitmaken van één groot geheel en dat alles met elkaar verbonden is.

Je bent gebonden aan dualistische benaderingen van alledaagse functies in het dagelijks leven, maar je vergist je als je de onnauwkeurigheden van het dualisme accepteert.

De oorsprong en leer van Advaita

De boeddhisten in de boeddhistische school van Advaita leren dat er geen onderscheid is tussen het individuele zelf en het universele zelf. Ze geloven dat het individuele zelf een illusie is en dat alleen het universele zelf bestaat.

Deze lering is gebaseerd op het idee dat alles in het universum met elkaar verbonden is en dat er geen scheiding is tussen verschillende dingen.

De oorsprong van Advaita in India is een filosofie die begon in de Vedische periode. Het is een filosofie die gelooft in Eenheid, dat alles één is.

Hoe kijkt de westerse psychologie tegen dualisme aan?

Dualisme is het filosofische standpunt dat mentale verschijnselen in sommige opzichten niet-fysiek zijn. In de westerse psychologie wordt het dualisme sinds de wetenschappelijke revolutie in twijfel getrokken.

Sommige psychologen beweren dat mentale verschijnselen kunnen worden teruggebracht tot fysieke verschijnselen, terwijl anderen beweren dat mentale en fysieke verschijnselen twee verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen zijn.

Het Boeddhisme (de sterkste aanhangen van non-dualiteit) is natuurlijk ook niet zo groot in de Westerse wereld, wat één van de voornaamste redens zal zijn dat het hier minder aanvaard wordt.

Daarnaast wordt in het Westen alles op de wetenschap gebaseerd. Het non dualisme is op dit moment nog niet zeer sterk wetenschappelijk onderbouwd.

Hoewel er steeds meer onderzoeken naar het thema of een soortgelijk thema komen.

uitleg over dualisme
Het zou goed kunnen dat het begrijpen van non dualiteit je liefdevoller en behulpzamer maakt.

Belangrijke kenmerken van het non-dualisme

Non-dualisme wordt vaak geassocieerd met oosterse filosofieën zoals Vedanta en Boeddhisme, die de onderlinge verbondenheid van alle dingen en de ultieme leegte of het gebrek aan inherent bestaan van alle verschijnselen benadrukken.

Er zitten verder hele mooie theorieën aan vast die we hier hieronder zullen bespreken.

Alles is goed zoals het is

In het boeddhisme en de non-dualiteit is alles goed zoals het is. Het is niet nodig om iets te veranderen.

Dit komt omdat alles met elkaar verbonden is, en alles beïnvloedt al het andere. Dus in zekere zin is alles perfect zoals het is.

Dit principe komt ook terug in het psychologische aspect dat boeddhisten hanteren met bijvoorbeeld ontevredenheid over hunzelf.

Wanneer je iets wil veranderen aan jezelf of iets probeert te veranderen, raak je alleen maar verder verwijderd van je eigen kern.

Leren houden van jezelf zoals je bent, maar ook van anderen is ontzetten belangrijk.

Lichaam en geest zijn één

Sommigen beweren dat het lichaam niet kan functioneren zonder de geest, en vice versa – dat het als het ware twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Anderen beweren dat elk zijn eigen onafhankelijke bestaan heeft, en dat hoewel er enige overlap en interactie tussen hen kan zijn, ze uiteindelijk gescheiden zijn.

In de non-dualistische denkwijze worden lichaam en geest als één geheel gezien. Dit in tegenstelling tot de dualistische denkwijze, die lichaam en geest als afzonderlijke entiteiten ziet.

De non-dualistische denkwijze is gebaseerd op het idee dat de geest en het lichaam niet twee afzonderlijke dingen zijn, maar eerder twee aspecten van hetzelfde.

Tegenwoordig laat ook de wetenschap zien dat lichaam en geest niet twee gescheiden entiteiten zijn en dus afhankelijk van elkaar.

Los laten van je onzekerheden en houden van jezelf en anderen

We zijn niet tevreden met onszelf, we voelen ons onzeker over ons uiterlijk, we zijn bang en we zouden willen dat we al die twijfelachtige aspecten van onze geest zo snel mogelijk konden ontrafelen.

Naarmate we ouder worden, wordt die berg van problemen groter. Niet nodig, volgens non-dualiteit. Ontwaak je potentieel en vind wat je hier moet doen.

Liefde en ruimte in plaats van haat en beknelling

Volgens non-dualiteit leiden liefde en ruimte tot verlichting. Dit betekent dat als je verlicht wilt worden, je je moet concentreren op liefde en ruimte.

Non-dualiteit is een manier van denken die gelooft dat alles met elkaar verbonden is. Dit betekent dat liefde en ruimte met elkaar verbonden zijn, en het focussen op hen zal leiden tot verlichting.

Verlichting kan bereikt worden door oefening, maar het belangrijk om de oefening altijd weer los te laten en je te beseffen dat alles goed is zoals het is.

boeken over non dualiteit
Oefenen met non dualiteit? Lees hieronder hoe je dat kunt doen.

Oefenen met non dualiteit

Om te oefenen met non-dualiteit, zou je erover kunnen lezen. Dit kan het lezen inhouden van een boek puur over non dualiteit (zie hieronder) of over boeken omtrent spiritualiteit in het algemeen.

Door al deze verschillende aspecten te onderzoeken, zou iemand een dieper begrip kunnen ontwikkelen van wat non-dualiteit betekent en hoe het zijn eigen leven beïnvloedt.

Non-dualiteit beoefenen kan ook door meditatie en mindfulness te beoefenen en door interactie te hebben met anderen die deze denkwijze ook hebben aangenomen.

Non-dualiteit is een manier van denken die de barrières tussen mensen, dingen en ideeën opheft. Dit kan leiden tot een vrediger en meer verbonden bestaan.

Twee ontzettend goede boeken over Non-dualiteit

Hieronder staan naar onze mening twee toonaangevende Nederlandse boeken op het gebied van non-dualiteit.

Non dualiteit in de praktijk van Rients Ritskes

Non-dualiteit in de praktijk is een goed boek over dualiteit omdat het een heldere en goed leesbare uitleg geeft van het concept.

De auteur splitst dualiteit op in zijn eenvoudigste vorm en geeft voorbeelden uit de echte wereld die het gemakkelijker te begrijpen maken.

Daarnaast biedt het boek lezers een stapsgewijze handleiding over hoe ze non-dualiteit in hun eigen leven kunnen toepassen.

Verslaafd aan denken van Jan Geurtz

Een wat algemener boek over spiritualiteit, welke ook uitgebreid in gaat op non-dualiteit. Eén van de beste Nederlandse boeken omtrent dit onderwerp naar onze mening.

Het is een goed boek omdat het het concept van dualiteit en de effecten ervan op zowel individuen als samenlevingen onderzoekt.

De auteur levert uitstekend werk door concrete voorbeelden te geven om zijn punten te illustreren, waardoor het boek van zeer goede uitleg voorziet.

Over het algemeen zou ik dit boek aanraden aan iedereen die meer wil weten over de aard van menselijk denken en gedrag en hun denken.

Ga naar de beste boeken van Jan Geurtz>>>

Veel gestelde vragen of (non) dualiteit

Wat schreef René Descartes over het dualisme?

René Descartes was een filosoof die schreef over het idee van dualisme, het idee dat de geest en het lichaam twee afzonderlijke dingen zijn. Hij dacht dat de geest iets was dat buiten het lichaam bestond, en dat het verantwoordelijk was voor zaken als denken en voelen. Hij dacht ook dat het lichaam slechts een fysiek iets was, en dat het verantwoordelijk was voor dingen als dingen bewegen en voelen.

Hoe kijkt de westerse psychologie tegen dualisme aan?

In de westerse psychologie is het dualisme grotendeels verlaten ten gunste van het monisme, dat stelt dat de werkelijkheid uiteindelijk een enkele entiteit is. Er zijn echter enkele psychologen die nog steeds vasthouden aan dualistische opvattingen, vooral met betrekking tot de relatie tussen geest en lichaam.

Beste lezer, wij zijn Team Mindsetking en we bestaan uit de groep schrijvers die je kunt vinden op onze ''over ons'' pagina. Wij publiceren voornamelijk op basis van onze eigen ervaring, wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *