anders zijn

Anders zijn als persoonlijke kracht

Als individuen bevinden we ons allemaal ergens op een spectrum van diversiteit. Sommigen van ons passen gemakkelijk binnen de normen van de samenleving, terwijl anderen zichzelf vinden anders zijn van wat als ‘gemiddeld’ wordt beschouwd. Of het nu gaat om genderidentiteit, neurologische diversiteit of hoogsensitiviteit (HSP), het omgaan met afwijkingen van het gemiddelde kan uitdagend zijn. Hoe ga je hiermee om? Lees het hier.

Wat is gemiddeld?

Het concept van ‘het gemiddelde’ is diep geworteld in onze samenleving. Van normen voor gedrag en uiterlijk tot verwachtingen op het gebied van prestaties, de maatschappij heeft een voorkeur voor conformiteit aan wat als normaal wordt beschouwd. Echter, voor veel mensen valt hun identiteit en ervaring niet binnen deze vastgestelde normen.

Een belangrijk besef dat zowel mag binnenkomen bij mensen die onder ‘het normaal’ vallen als mensen die daarvan afwijken, is dat het normaal juist bestaansrechts heeft als normaal door de afwijkingen. Maatschappelijk werd vroeger al snel wat buiten normaal viel gezien als verkeerd of gestoord. Vroeger was in de DSM-5 werd het beoefenen van BDSM gezien als een stoornis. Pas sinds 18 mei 2013 is dit uit het handboek voor classificatie van psychische stoornissen van de Amercian Psychiatric Association gehaald. Steeds meer komen er andere criteria en gaan we toe naar een wereld waarin men het pas over een stoornis heeft als er geen sprake is van consensus of als iets (blijvend) schadelijk is voor jezelf of een ander.

Anders zijn door queer te zijn

Queer zijn verwijst naar een breed scala aan seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en relatievormen die afwijken van de traditionele normen van heteroseksualiteit en cisgenderisme. Queer individuen worden vaak geconfronteerd met discriminatie, vooroordelen en sociale stigma’s vanwege hun afwijkende seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Momenteel zijn onder andere deze groeperingen die hier veel maatschappelijke veroordeling vinden:

  • Mensen die transgender zijn.
  • Intersekse mensen.
  • Mensen die zich indentificeren als non-binair.
  • Mensen met een polyamoreuze leefstijl of open relatie.

Verder hebben bijvoorbeeld biseksuele mensen meer te maken met stigmatisering en discriminatie dan mensen die zichzelf als lesbisch of homoseksueel identificeren. Je anders zijn inzetten als kracht betekent dat je soms met het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Kirsten van Teijn die gewoon een fantastische voorstelling maakt over haar polyamoreuze relaties.

anders zijn

Neurologisch anders zijn

Neurodiversiteit erkent de variatie in neurologische functie en ontwikkeling, waaronder aandoeningen zoals autisme, ADHD en dyslexie. Mensen met neurologische verschillen kunnen uitdagingen ervaren op het gebied van sociale interactie, communicatie en sensorische verwerking. Ze worden vaak gezien als sociaal onhandig, onaangepast en kunnen vaak moeilijker functioneren in standaard werk omgevingen. Hun brein werkt gewoon anders. Jochem Meyer kiest er bijvoorbeeld voor om zijn ADHD-kwaliteiten op het podium in te zetten, ook dat werkt heel positief.

Hoogsensitiviteit (HSP): een andere manier van waarnemen

Hoogsensitieve personen ervaren diepgaande en intense emoties, zijn gevoeliger voor externe prikkels en hebben vaak behoefte aan rust en reflectie. Hoewel er ook HSP mensen zijn die ook behoefte hebben aan extra prikkels. Zij hebben enerzijds behoefte aan rust en aan de andere kant kunnen ze dan bijvoorbeeld wel gaan bungeejumpen. Hoogsensitieve individuen moeten vaak vooral strategieën ontwikkelen om overprikkeling te verminderen en balans te vinden in hun omgeving.

Het omgaan met afwijkingen van het gemiddelde vereist zelfacceptatie, veerkracht en het vermogen om vooroordelen en discriminatie te weerstaan. Ze kunnen als eigenzinnig of niet sociaal worden ervaren, omdat ze niet altijd met alle groepsactiviteiten zullen meedoen. HSP mensen zijn heel vaak de mensen in een organisatie die zorgen voor verandering op een meer onzichtbare laag, die wel voelbaar is. Zij kunnen als ze in hun kracht staan, heel veel bijdragen aan ‘sfeerbeheer’ en ze zijn vaak ook heel goed in de omgang met zowel collega’s, leidinggevenden en klanten. Je moet ze alleen niet in een kantoortuin zetten.

anders zijn sanitairkamer

De kracht van diversiteit en anders zijn

Diversiteit draagt bij aan een rijkere en inclusievere samenleving door verschillende perspectieven, ervaringen en talenten te omarmen. We kunnen dus eigenlijk beter leren van die diversiteit. Individuen die afwijken van het gemiddelde dragen unieke kwaliteiten en bijdragen bij aan innovatie, creativiteit en sociale vooruitgang.

Vaak durven ze ook keuzes te maken die beter bij hen past, omdat ze anders gewoonweg vastlopen en dan niet meer functioneren. Zij zijn de mensen die gewoon een staand toilet kopen, als de rest van de wereld een laaghangend toilet wil. Ze kiezen minder voor het normale, maar meer voor wat gewoon bij hen past.

Zelfzorg is cruciaal voor het welzijn van individuen die afwijken van het gemiddelde, waarbij het belangrijk is om grenzen te stellen en tijd te nemen voor rust en herstel. Het vinden van ondersteunende gemeenschappen en netwerken kan helpen bij het vinden van begrip, empathie en steun van gelijkgestemden.

Het proces van zelfreflectie en zelfacceptatie is essentieel voor het omarmen van individualiteit en eigenwaarde. Effectieve communicatie en het stellen van grenzen helpen bij het bevorderen van respect en begrip in relaties met anderen. Je moet nu eenmaal vaker soms iets uitleggen, omdat je brein gewoon anders werkt en de meeste mensen een andere gedachtengang hebben.

Het is niet alleen aan de kant van wie afwijkt van het gemiddelde waarvoor werk aan de winkel is. Educatieve programma’s en bronnen kunnen ook bijdragen aan een beter begrip van diversiteit en het verminderen van stigma’s en vooroordelen. Het creëren van bewustzijn en begrip rond afwijkingen van het gemiddelde bevordert inclusie en gelijkheid in alle aspecten van het leven.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn essentieel voor het navigeren door uitdagingen en het realiseren van persoonlijke groei en succes. Zeker voor wie altijd te horen heeft gekregen dat diegene raar is, kan dat een hele stap zijn. Het streven naar empowerment  gaat hierbij over het opeisen van ruimte, stem en gelijke kansen in de samenleving.

Organisaties kunnen ook inclusiever worden door diversiteits- en inclusiebeleid te implementeren, training te bieden aan medewerkers over het omgaan met diversiteit, en het creëren van een cultuur van respect en gelijkheid.

Beste lezer, wij zijn Team Mindsetking en we bestaan uit de groep schrijvers die je kunt vinden op onze ''over ons'' pagina. Wij publiceren voornamelijk op basis van onze eigen ervaring, wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.