Disclaimer

Alle informatie op www.mindsetking.nl is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. We maken veelvuldig gebruik van interne links en links naar andere websites om de onderbouwing van onze content en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Alle informatie op onze website is vrijblijvend. Ook is het niet mogelijk om aan de inhoud en/of links rechten te ontlenen.

Op basis van literatuur (van experts) en wetenschappelijke artikelen wordt in theorie beschreven wat de stand van zaken is op het gebied van de door ons gekozen onderwerpen. Deze onderwerpen hebben een relatie met de door ons gekozen koppen: carrière, communicatie, geluk, mindset, rust en persoonlijkheid.

Er kan dus gesteld worden dat deze website voor op (mentale & fysieke) gezondheid als wel mentale ontwikkeling gericht is en daarnaast op het beter begrijpen van het menselijk lichaam en brein, als wel menselijke persoonlijkheden, gedragingen en emoties. Ook worden er veel tips & tricks gegeven om je persoonlijk te ontwikkelen. Dit is allemaal vrijblijvend.

We trachten deze onderwerpen te beschrijven naar de waarheid en een zo helder mogelijk beeld te verschaffen voor onze bezoekers. Alle informatie te vinden op www.mindsetking.nl is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In veel artikelen wordt gerefereerd naar externe bronnen.

Mindsetking.nl garandeert niet voor de volle honderd procent dat alle informatie ten allen tijden juist, actueel, volledig en compleet is en dat het gebruik ervan zal leiden tot tevredenheid en verwachting van de bezoeker. Ons advies is altijd om medische hulp in te schakelen in gevallen van onzekerheid, nood of andere vormen van gewenste hulp.

De producten en/of informatie die te vinden is op Mindsetking.nl is dan ook niet bedoeld om medische zorg of behandeling te vervangen. Het is belangrijk te beseffen dat het niet de insteek van mindsetking is om uit te stralen dat medische hulp of zorg vervangen kan worden. U bent verantwoordelijk om met uw arts of zorgverlener te overleggen wat in uw situatie het beste is om te doen, voordat u deze inhoud in praktijk brengt.

De informatie, producten en middelen te vinden op de website: mindsetking.nl zijn niet samengesteld door zorgverleners of artsen.

De methodes en technieken beschreven op deze website werken voor de werknemers van mindsetking.nl, het hoeft niet te betekenen dat dit ook voor andere mensen geldt. Ieder mens is uniek en dat geldt in dit geval ook. Het betekent dat gezondheid per persoon erg kan verschillen, ook in het geval van klachten. Heeft u klachten? Schakel dan altijd professionele hulp in.

De inhoud op mindsetking.nl dient dus niet als medisch advies of vervanging voor medisch advies. Ook niet voor diagnoses of behandelingen. De (meeste) schrijvers en eigenaar van mindsetking.nl oefenen geen medische handelingen uit en zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Het is belangrijk dat u in geen enkel geval zomaar één van de middelen op de website van mindsetking.nl tot u neemt, zolang deze niet voor u zijn toegeschreven door een erkende apotheker en/of arts.