wat is persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en -ontwikkelingsdoelen zijn haalbaar!

Persoonlijke ontwikkeling is een proces waarbinnen je actie onderneemt om jezelf te veranderen in een verbeterde versie van jezelf. Het helpt hierbij als je persoonlijke ontwikkelingsdoelen stelt.

De wens tot persoonlijke ontwikkeling begint vaak met een onbestemd ontevreden gevoel over een privésituatie, een werksituatie, of over bepaalde aspecten van je eigen persoonlijkheid. Je loopt als het ware tegen je eigen grenzen aan en op het moment dat dit je begint te belemmeren in je functioneren, zoek je naar oplossingen die leiden tot een verandering.

Werken aan je persoonlijke en ontwikkeling biedt bovenal vooral voordelen. Door kritisch te kijken naar wat er schort in je leven, naar wat jou tegenhoudt om gelukkiger te leven of je dromen na te jagen, kun je gericht gaan werken aan je persoonlijke groei.

Is persoonlijke ontwikkeling hetzelfde als persoonlijke groei?

Persoonlijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door het opdoen van nieuwe kennis of vaardigheden die ervoor zorgen dat je effectiever functioneert en zaken op een andere manier kunt aanpakken. Dit nieuwe gedrag kan er dan voor zorgen dat je je leven als fijner ervaart dan voorheen.

Persoonlijke groei gaat wat dieper, de vaardigheden en kennis die je je tijdens de ontwikkeling hebt doorgemaakt worden meer eigen, worden meer een vanzelfsprekend deel van je handelen en van jezelf. De kern van wie jij bent maakt een verandering door. Persoonlijke ontwikkeling zou je dus kunnen zien als de weg richting persoonlijke groei.

voorbeelden van persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor meer welzijn. Minder ongelukkige gevoelens en weten hoe je daarmee moet dealen.

Waarom begin je aan persoonlijke ontwikkeling?

Mensen hebben vaak de neiging om te blijven hangen in een bepaalde situatie, ook als die situatie onprettig voelt en ze stress oplevert. Aan de beslissing om geen actie te ondernemen ligt vaak de angst om fouten te maken ten gronde. Fouten maken is echter juist heel positief!

Henning Beck, een neuroloog en spreker bij TedTalks legt in zijn boek ‘Fouten maken is goed voor je brein!’ uit dat het maken van fouten de creativiteit van je hersenen stimuleert en je concentratie verbetert. Blijven hangen betekent voor je hersenen een staat van inactiviteit, saaiheid, met als gevolg een nog minder fijn gevoel over je eigen leven.

Dus sta op uit je ongewenste situatie en ga aan de slag, maak fouten, verbeter jezelf en word de persoon waarvan je weet dat die in je zit!

Veel mensen die ambitieus zijn, raken geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling.

Hoe begin je met persoonlijke ontwikkeling?

Het is belangrijk om als eerste eens goed na te denken over wat nu eigenlijk je positieve eigenschappen zijn. Vaak vinden mensen het lastiger om hun eigen kwaliteiten te benoemen dan om aan te geven wat er volgens hen allemaal niet deugt. Toch is het herkennen van je eigen kernkwaliteiten een belangrijke eerste stap. Kernkwaliteiten zijn jouw specifieke sterke kanten die direct in het oog springen.

Daniël Ofman beschrijft in zijn boek ‘Hé, ik daar?!’ over kernkwaliteiten en de bijbehorende kernkwadranten. De kernkwadranten geven de schaduwzijde (de valkuil) van kernkwaliteiten weer, en de manier waarop je daarop kunt inspelen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Stel dat je bijvoorbeeld heel hulpvaardig bent naar anderen toe. Deze eigenschap zou als resultaat kunnen hebben dat je geliefd bent in je omgeving en dat je voldoende sociale contacten hebt.

Wanneer je echter té hulpvaardig bent en geen ‘nee’ kunt zeggen, snijd je jezelf in de vingers en kun je weerzin tegen je eigen kernkwaliteit ontwikkelen. 

Een start maken met je persoonlijke ontwikkeling begint met dus met het inventariseren waar de mogelijke knelpunten in je leven liggen. 

Neem je eigen sterke punten, je competenties, onder de loep en vraag je af hoe je jouw eigen krachten op een betere manier zou kunnen inzetten. Heb je al eens gedacht aan ‘The Wheel Of Life”? 

Wat erg kan helpen is een leraar zoeken die op het juiste pad zet voor je persoonlijke ontwikkeling! Natuurlijk kunnen we je hier een handje bij helpen en dat doen we ook graag. Kijk maar hieronder \/\/\/

mijn persoonlijke ontwikkeling starten

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen, wat zijn dat?

Na het inventariseren van jouw kernkwaliteiten en het kritisch kijken naar wat je veranderd wilt zien, kun je hier je persoonlijke ontwikkelingsdoelen op vaststellen. Voor de één zullen die liggen op het privévlak, voor de ander op zakelijk gebied. Persoonlijke ontwikkeling is zo breed als je het zelf maakt, het gaat om jouw ontwikkeling, en wie is beter dan jij in staat om te bepalen wat voor jou van nut is?

Persoonlijke ontwikkeling voorbeelden

Gewenste persoonlijke ontwikkeling beschrijven kan goed aan de hand van doelen die je zelf kunt bedenken en opstellen zodat je bij jouw situatie en leven passen.

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Ik wil leren om handiger met mijn geld om te gaan.
 • Ik wil leren om meer tijd te maken voor mijn kinderen.
 • Ik wil leren hoe ik vriendschappen beter onderhoud.
 • Ik wil leren hoe ik uitstelgedrag kan tegengaan.
 • Ik wil me fysiek in betere conditie voelen. 
 • Ik wil beter leren communiceren

Werkgerelateerde persoonlijke ontwikkelingsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

– Ik wil leren om meer balans te creëren tussen privé en werk.
– Ik wil onderzoeken of een andere functie beter bij me past.
– Ik wil een salarisverhoging binnen mijn eigen functie.
– Ik wil beter leiding kunnen geven.
– Ik wil leren om op prettige wijze met mijn collega’s samen te werken.

Bovenstaande doelen kunnen je een richting geven, ze zijn echter niet heel strak geformuleerd en geven je misschien toch te weinig houvast. Kleinere, sneller afvinkbare doelen, kunnen dan helpen om je gemotiveerd te houden. Ook geven ze meer inzicht in wat je inmiddels bereikt hebt.

Stel dat je als persoonlijk leerdoel hebt dat je je financiën beter op orde wilt hebben. Dan is het handig om te bedenken hoe je dit gaat aanpakken en welke (kleine) stappen je gaat nemen om dit te bereiken. Een kleiner, overzichtelijker, doel zou kunnen zijn dat je binnen twee weken zorgdraagt voor een persoonlijk kasboek en daar je inkomsten en uitgaven in noteert. Wanneer je dat bereikt hebt ga je door naar het volgende (deel)doel.

persoonlijke doelen stellen op het werk
Werk aan je persoonlijke doelen en laat je coachen tijdens een cursus voor maximaal resultaat!

SMART-doelen

Een handige methode voor het opstellen van allerlei soorten doelen is de SMART-methode. SMART staat voor:
– Specifiek
– Meetbaar
– Acceptabel
– Realistisch
– Tijdgebonden

Met specifiek wordt bedoeld dat het doel en de acties die je onderneemt duidelijk gesteld zijn. Meetbaar geeft aan dat je moet kunnen zien of voelen dat het doel bereikt is. Acceptabel is bij persoonlijke doelen jouw eigen mening, bij bedrijven kan dit anders liggen. Realistisch geeft aan of het doel in principe haalbaar is. Tijdgebonden is de tijd die je jezelf geeft om het doel te bereiken.

Werkgerelateerde SMART doelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

– Ik zoek binnen drie weken uit of mijn kwalificaties passen bij andere functies waar ik interesse in heb en schrijf minimaal één sollicitatiebrief.
– Ik maak binnen 2 weken een overzicht van mijn werkzaamheden, aanvullende opleidingen en kwaliteiten, en schrijf aan de hand hiervan een email waarin ik vraag om een loonsverhoging.

Bij SMART wordt soms nog een I toegevoegd, dan wordt het SMARTI dus. De I staat voor inspirerend want je moet er natuurlijk wel echt zin in hebben en energie van krijgen!

Mocht je de methode van SMART doelen stellen te beperkend vinden, denk dan eens aan FUZZY! Peter Markensteijn schreef een interessant artikel over de, naar zijn mening, inperkende werking van SMART doelen en bedacht een alternatief:
– Feestelijk
– Uitdagend
– Zuiver
– Zinnelijk
– Yes!

Feestelijk staat voor de lol die je kunt hebben bij het behalen van de doelen. Uitdagende doelen kunnen een hoop energie geven, gaat het lukken, moet ik nog een tandje bijzetten? Zuiver houdt in dat een doel echt moet aansluiten bij wat je zelf wilt, niet bij wat anderen denken dat zou moeten. Zinnelijk staat voor de opwinding die een doelstelling zou moeten opwekken. Yes! staat voor het enthousiasme wanneer een doel behaald is.

Een FUZZY doel zou er zo kunnen uitzien:

– Komende maand inventariseer ik al mijn kwaliteiten, opleidingen en ambities, en schrijf een sollicitatiebrief voor een functie die ik graag zou willen vervullen maar waarvoor ik momenteel nog niet helemaal aan de eisen voldoe.

Persoonlijke ontwikkeling beschrijven

Je hebt je kernkwaliteiten geïnventariseerd en je persoonlijke ontwikkelingsdoelen geformuleerd maar hoe nu verder? Je zou kunnen overwegen om van je kleinere ontwikkelingsdoelen een groter geheel te maken. Hiervoor is een Persoonlijk Ontwikkelplan (een POP) geschikt, zeker als het om zakelijke doelen gaat. Een POP geeft je overzicht en laat je zien hoe ver je nog verwijderd bent van je einddoel of, hoe ver je inmiddels gevorderd bent natuurlijk.

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen kunnen vaak wat flexibeler zijn of meer aan verandering onderhevig omdat je persoonlijke situatie verandert gedurende de tijd. Er is dan misschien wat minder noodzaak om persoonlijke ontwikkeling te beschrijven in een POP of iets dergelijks.

Minder formeel is een boekje bijhouden van wat je allemaal onderneemt, dat kan een simpel stappenplannetje zijn per dag of week, maar je kunt je persoonlijke ontwikkeling ook beschrijven d.m.v. journaling

Nalezen en reflecteren van je geschreven woorden geeft een mooi beeld van je eigen gedachten en het verloop van je persoonlijke ontwikkeling. 

Hier kun je bijvoorbeeld op terugvallen als een keertje tegen zit en daarnaast is het natuurlijk ook ontzettend leerzaam. Je leert jezelf en je eigen patronen namelijk beter begrijpen en dit zal je persoonlijke ontwikkeling een boost geven. 

Hulp nodig?

Wanneer je vastloopt in je persoonlijke ontwikkeling kun je overwegen om hulp te vragen. Met een coach die je assisteert in het benoemen van je (kern)kwaliteiten en met de onderdelen waar je graag verandering ziet, wordt je als het ware vlot getrokken en kun je nieuwe wegen gaan bewandelen. Wanneer je toch liever afziet van een coach om je te helpen, is het praten met vrienden, kennissen of collega’s ook een nuttige onderneming. Vaak kunnen anderen, je sparringpartners, je kwaliteiten goed benoemen, of aangeven bij welke eigenschappen ze denken dat je voor verbetering vatbaar bent. Het is dan aan jou om uit te vinden met welke onderdelen je aan de slag wilt.

Persoonlijke ontwikkeling for life

Je kunt je je leven lang blijven ontwikkelen, verbeteren en/of veranderen. Je kunt je blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan, maar ook in je privé leven. Opleidingen zijn niet alleen voor de jeugd en als de kosten je tegenhouden dan kun je tegenwoordig gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Zo kun je toch nog die opleiding doen waar je vroeger niet de kans of mogelijkheid voor had. Naast volledige opleidingen zijn er natuurlijk ook talloze cursussen beschikbaar waar je veel voldoening uit zou kunnen halen.

Persoonlijke ontwikkeling betekenis

De betekenis van persoonlijke ontwikkeling is voor iedereen anders. Wat de één als een belemmering ervaart, kan voor de ander juist van meerwaarde zijn. Waar de één tegen aanloopt kan voor een ander van geen enkele betekenis zijn. Het belangrijkste bij persoonlijke ontwikkeling ben jezelf! Jouw waarden, jouw normen, jouw ambities, jouw kwaliteiten en daarom ook jouw doelen. Ga van ‘ik moet’ meer naar ‘ik wil’.

Moeten’ komt vaak voort uit een externe bron, ‘willen’ is persoonlijk en brengt meer energie en intrinsieke motivatie. Door je persoonlijk te ontwikkelen kun je de twee beter in balans brengen. Dat is waarom persoonlijke ontwikkeling betekenis heeft voor iedereen die stilstaan in het leven niet als optie ziet.

Hieronder volgen nog enkele tips:

 • Lezen! Er zijn veel boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling. Je kunt hier inspiratie uit putten voor je eigen persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Bij geen zin in een boek kun je uitwijken naar Youtube want ook hier zijn interessante verhalen en lezingen te vinden op dit gebied.
 • Een tip: lees boeken over psychologie. Psychologie helpt je je mentaal te ontwikkelen en zal dus ook bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben een lijstje gemaakt met de beste boeken omtrent psychologie>>>
 • Wees niet te perfectionistisch of te hard voor jezelf! Ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. Als iets een keertje niet lukt is er geen man overboord! Geef jezelf een schouderklopje voor het proberen en probeer het nogmaals.
 • Neem je rust! Rust is nodig om alles op een rijtje te zetten. Bij geen rust jakker je maar door en kom je nooit toe aan het nadenken over je eigen wensen en dromen. Zorg dat je af en toe je hoofd leeg maakt om ruimte te maken voor nieuwe ideeën.
 • Droom groot! Denk niet te snel dat iets niet voor jou is weggelegd. Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd maar ze staan er wel. Pas je route aan, niet je einddoel als dat einddoel je droom is, met kleine pasjes kom je ook de heuvel op.
 • Wees flexibel! Wanneer je tijdens je ontwikkelpad tot de ontdekking komt dat de weg niet tot het gewenste doel lijkt te leiden, of je bedenkt dat het doel toch niet is wat je wilt, zie dit dan niet als falen. Je hebt namelijk juist iets geleerd, weten wat je niet wilt kan net zo belangrijk zijn als weten wat je wél wilt. Pas aan en vaar een nieuwe, betere koers.
 • Heb plezier! Terwijl je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling, vergeet dan niet je successen te vieren. Geniet van je (kleine) overwinningen en deel je ervaringen met anderen.

Dingen achter je laten om je persoonlijk te ontwikkelen

Wanneer iemand leert loslaten, bevrijden ze zichzelf uit de greep van alles wat hen tegenhoudt. 

Dit kan van alles zijn, van een negatieve emotie of gewoonte tot een persoon of situatie. 

Leren loslaten is een belangrijke stap in de persoonlijke ontwikkeling, omdat het groei en verandering mogelijk maakt. 

Loslaten zorgt voor nieuwe ervaringen en kansen om ons leven binnen te komen, wat ons kan helpen om te groeien en betere versies van onszelf te worden.

Om de volgende stap in je leven te kunnen zetten, moet je misschien een aantal dingen loslaten die je tegenhouden.

Dit kan moeilijk zijn, maar het is noodzakelijk om vooruit te komen. Als je kunt leren loslaten, kun je gemakkelijk de volgende stap zetten.

Lees meer over het leren om dingen los te laten zodat verandering in gang kan worden gezet.

Beste lezer, wij zijn Team Mindsetking en we bestaan uit de groep schrijvers die je kunt vinden op onze ''over ons'' pagina. Wij publiceren voornamelijk op basis van onze eigen ervaring, wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *