Privacy beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mindsetking kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mindsetking, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mindsetking verstrekt. Mindsetking kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam (wanneer u reageert op een blog post)

– Uw adresgegevens (wanneer u deze achterlaat)

– Uw telefoonnummer (wanneer u deze achterlaat)

– Uw e-mailadres (wanneer u deze achterlaat)

– Uw IP-adres (Voor analyses google analytics)

WAAROM MINDSETKING GEGEVENS NODIG HEEFT

Mindsetking verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mindsetking uw persoonsgegevens gebruiken voor analytische doeleinden om de site beter voor gebruik te maken en in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MINDSETKING GEGEVENS BEWAART

Mindsetking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Aminobaas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HET IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEKEN

Op de website van Mindsetking worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mindsetking gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Mindsetking maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mindsetking bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mindsetking te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mindsetking heeft hier geen invloed op. Mindsetking heeft Google geen toestemming gegeven om via Mindsetking verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als bezoeker van mindsetking heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mindsetking.nl. Mindsetking zal zo snel mogelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PRIVACY HOOG IN HET VAANDEL

Wij zullen betrouwbare informatie nooit delen en stellen de privacy van onze bezoekers zeer op prijs. Zelfs als u ervoor kiest, deze achter te laten is het in veilige handen. Daarnaast gebruiken wij gegevens alleen om onze service richting de bezoekers te kunnen verbeteren. Wij hopen bijvoorbeeld te achterhalen wat mensen drijft om onze website te bezoeken.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Antagonist zal deze wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.

BEVEILIGING

Mindsetking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Mindsetking door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mindsetking op via info@mindsetking.nl. Mindsetking wordt gehost door antagonist.nl. Mindsetking is als volgt te bereiken:

Neem contact met ons op

Contact opnemen

E-mailadres: info@mindsetking.nl

Telefoon: +3163930362

Beste lezer, wij zijn Team Mindsetking en we bestaan uit de groep schrijvers die je kunt vinden op onze ''over ons'' pagina. Wij publiceren voornamelijk op basis van onze eigen ervaring, wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.