Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de hierboven genoemde documenten) zullen u informeren over welke standaarden u moet gebruiken om toegang te krijgen tot onze website op www.mindsetking.nl, als nieuwe bezoeker of terugkomende bezoeker. Het gebruik van onze website omvat het openen en/of gebruiken van verschillende informatie- en zoekfuncties, maar ook product verwijzingen naar sites van derden. Mindsetking staat niet garant voor aankopen die u doet op sites van derden.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn door ons opgesteld om rekening te houden met eventuele wijzigingen aan deze regeling, zonder dat we vooraf een specifieke kennisgeving hoeven te verstrekken voordat een dergelijke wijziging wordt aangebracht. Bekijk deze pagina regelmatig om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot deze site

Onze website is gratis toegankelijk. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige informatie erop, ononderbroken beschikbaar zal zijn of voorgoed beschikbaar is.

Op onze site is de toegang tot onze website tijdelijk toegestaan. We kunnen onze site of bepaalde delen daarvan tijdelijk stopzetten wijzigen, opschorten of zonder voorafgaande kennisgeving.

U bent volledig verantwoordelijk voor de acties die worden ondernomen om toegang te krijgen tot onze site.

U bent er ook verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website, op de hoogte zijn van deze Servicevoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat deze daarnaast ook daadwerkelijk nageleefd worden.

Wijzigingen aan deze site

We kunnen van tijd tot tijd inhoud aan onze website toevoegen en kunnen de inhoud wijzigen wanneer we maar willen. Houd er rekening mee dat, hoewel de inhoud van onze site verouderd kan zijn, we niet verplicht zijn deze bij te werken. We zijn niet verplicht om onze site bij te werken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de enige eigenaar of geautoriseerde gebruiker van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en de daarop gepubliceerde inhoud. Dergelijke werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Deze rechten zijn voorbehouden.

U mag op geen enkele manier actie ondernemen op de papieren of digitale kopieën van tekst die u hebt afgedrukt of gedownload, of deze op enigerlei wijze wijzigen. Daarnaast mag u ook geen illustraties, video’s of foto’s van deze site gebruiken afzonderlijk van de begeleidende tekst. Het is de bedoeling dat u hiervoor eigen bronnen vindt en niet pvan ons gebruikt.

De naam en status van de auteurs van onze site en van alle personen die op onze site als auteur worden geïdentificeerd of onthuld, moeten consequent worden erkend. De inhoud op onze site mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder onze afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming of de uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

De gebruiksvoorwaarden van onze site verbieden de publicatie, kopiëren of downloaden van enig deel ervan op een manier die deze overtreedt, inclusief verboden gebruik dat kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw recht om onze website te gebruiken.

Opvolging informatie

De inhoud op onze site is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen alvorens de inhoud van de site al dan niet te gebruiken.

De informatie op deze site is slechts informatie; het is niet bedoeld als professioneel advies. Vertrouw nooit op inhoud op de website als vervanging voor interactie of het verkrijgen van begeleiding die niet op de site wordt vermeld.

Minimalisering van onze aansprakelijkheid

De klant en/of gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de diensten van www.mindsetking.nl.

Mindsetking.nl behoudt zich het recht voor om iedere aansprakelijkheid uit te sluiten voor schade of letsel die voortvloeit uit of verband houdt met het opvolgen van adviezen van Mindsetking.nl tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mindsetking.nl.

Mindsetking.nl komt niet in aanmerking voor vergoeding van welke schade dan ook, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de klant onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt.

De klant wordt dringend verzocht medische hulp in te roepen als deze niet volledig gezond is alvorens gebruik te maken van de website, producten of diensten van Mindsetking.nl. Wanneer een klant medische hulp nodig heeft raden wij ten zeerste aan contact te zoeken met uw arts of zorgverlener.

Vooral als u een zakelijke klant bent, moet u er rekening mee houden dat wij niet aansprakelijk zijn voor winstderving, omzet-, bedrijfs- of inkomensverlies; zakelijke schorsing; zakelijke onderbreking; verlies van verwachte besparingen; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of indirecte of gevolgschade.

Als u een consumentengebruiker bent, houd er dan rekening mee dat onze website alleen bedoeld is voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze site niet door te verkopen voor commerciële doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsstoringen of het verlies van kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, DDoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, programma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of voor het downloaden van inhoud op deze site, of wel van het linken naar een website vanaf onze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gebaseerd zijn op onze site of van websites waar wij naartoe linken. Links naar dergelijke websites mogen niet worden opgevat als onze goedkeuring ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites.

Linken naar onze website

U mag vanaf uw eigen website naar onze site linken, op voorwaarde dat dit eerlijk en legaal is en ons prestige niet schaadt of verwarring veroorzaakt met betrekking tot goedkeuring of goedkeuring van onze kant. U mag geen links maken die suggereert dat er enige vorm van verbinding of goedkeuring bestaat tussen onze sites als dit niet is afgesproken met onze goedkeuring. Links als informatiebron mogen wel gebruikt worden, maar er mag geen tekst overgenomen of bewerkt worden afkomstig van onze site.

Onze site mag niet worden geframed op andere websites of worden gekoppeld aan andere delen. We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder kennisgeving in te trekken.

De pagina waarnaar u op de website linkt, moet in overeenstemming zijn met ons beleid voor toegestaan gebruik. Als je content van onze site wilt gebruiken, vragen we je contact op te nemen met contact@mindsetking.nl.

Links en andere bronnen van derden op onze website zijn uitsluitend beschikbaar voor algemene informatieve doeleinden en om gebruikers te ondersteunen in hun zoekopdrachten. We hebben geen controle over de inhoud op externe websites en deze links van derden worden alleen voor het gemak van onze bezoekers aangeboden.

Inhoud uploaden op onze website

Wanneer u een van de beschikbare functies op onze site gebruikt waarmee u informatie met anderen kunt delen of inhoud naar onze website kunt uploaden, moet u zich houden aan de normen die van toepassing zijn voor voortgezet gebruik van onze site, zoals uiteengezet in onze gebruikersvoorwaarden en ons algemene beleid voor acceptabel beleid. Ook geldt de algemene aanvaardbare Nederlandse wetgeving m.b.t. omgaan met andere personen en wat wel en niet mag in de samenleving in het algemeen.

U moet ervoor zorgen dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de vereisten van de richtlijnen en dat we worden beschermd tegen verlies of schade die daaruit voortvloeit. Als consumentengebruiker bent u bovendien verantwoordelijk voor eventuele schade die wij lijden als gevolg van uw schending van het garantiebeleid.

Alle informatie die u op www.mindsetking.nl verstrekt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, en we hebben het recht om uw inhoud voor elk doel te gebruiken, kopiëren, distribueren en aan derden te leveren.

In het geval dat een derde partij heeft beweerd dat inhoud die u op onze site hebt geplaatst of geüpload, inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy, hebben wij de bevoegdheid om uw identiteit bekend te maken.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de juistheid of onnauwkeurigheid van enige gebruikersinhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst. We hebben het recht om alle communicatie die u naar onze Site verzendt, te verwijderen als, naar onze mening, dergelijke communicatie ons beleid voor acceptabel gebruik schendt.

De mening van andere mensen op onze site komt niet overeen met onze opvattingen of waarden.

Virussen

We kunnen de bescherming van onze website tegen virussen of bugs niet garanderen. U bent als enige verantwoordelijk voor toegang tot onze site via uw programma’s en technologie. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw software en platform zijn bijgewerkt om toegang te krijgen tot onze site. Zorg ervoor dat u uw antivirussoftware installeert.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, wormen, trojans of ander materiaal te introduceren dat kwaadwillend of technologisch schadelijk is. U mag op geen enkele manier proberen toegang te krijgen tot een server, computer of database die op enigerlei wijze met onze site is verbonden.

Het aanvallen van onze site via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval is niet toegestaan. Als deze bepaling wordt geschonden, begaat u een misdaad onder de Computer Misuse Act 1990.

We zullen elke vorm van overlast melden aan de bevoegde autoriteiten en met hen communiceren over uw identiteit. In het geval van een overtreding vervalt uw recht op toegang tot onze site onmiddellijk.

Privérechten van gebruikers

Informatie die we verzamelen over de Service is onderworpen aan ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie zoals bepaald in dit Beleid, dat u kunt lezen op https://mindsetking.nl/privacy-beleid/.