Boeddhisme

Boeddhisme ultieme gids: alle informatie en uitleg

Leer meer over de invloedrijke leraren die de wijsheid van het boeddhisme hebben verspreid en laat je inspireren door de wijze lessen die het boeddhisme te bieden heeft.

Is boeddhisme een religie of een filosofie? En wat zijn zoal de belangrijkste boeddhisme kenmerken en levenslessen?

In de onderstaande tekst krijg je antwoord op deze vragen en lees je meer over wat het boeddhisme zoal inhoudt, hoe het is verspreid, wat boeddhisten leren en wat voor regels ze nastreven, wie de leraren zijn van het boeddhisme en welke wijze lessen je kunt opsteken vanuit het boeddhisme.

1. Wat is boeddhisme?

De betekenis van boeddhisme is voor vele anders en iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie. Het boeddhisme kan namelijk worden opgevat als een godsdienst en een levensbeschouwelijke (filosofische) stroming, en heeft met beide overeenkomsten. 

Zo geloven boeddhisme vaak in leven na de dood (reïncarnatie) en hanteert het boeddhisme leefregels waaraan je je moet houden om een goed leven te volgen, maar zijn er ook mensen die alleen het spirituele aspect volgen voor persoonlijke ontwikkeling of groei.

Zij worden ook wel eens tot boeddhisten gerekend, maar zijn dit dus eigenlijk niet. Het boeddhistische geloof kent ook (meerdere) goden en het idee dat een mens kan terugkeren als een soort god.

Daarnaast kent het boeddhisme rituelen en heeft het boeddhisme regels en tradities en kan het dus ook als een levensbeschouwing worden gezien. 

Er zijn tal van verschillende stromingen en varianten van het boeddhisme die behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Zo heb je bijvoorbeeld het theravada, het mahayana en het vajrayana. 

Over het algemeen kan het boeddhisme vaak worden opgevat als een soort balans. Dit wordt vaak uitgedrukt in de woorden van de Boeddha, de ‘verlosser’, of de ‘ontwaakte’: ‘Het kwade vermijden, het goede doen en de eigen geest transformeren; dit is de leer van alle Boeddha’s’. 

Hierbij is het uitgangspunt dat je als boeddhist dient te streven naar het noch anderen, noch onszelf toebrengen van schade en handelen vanuit liefde en bewustzijn. Om dit te bereiken zijn er diverse methodes en leefregels. 

Mensen die deze methodes beoefenen en deze leefregels nastreven worden volgelingen van het boeddhisme genoemd, specifiek monniken. Zij streven de leefregels van het boeddhisme na in de praktijk en proberen te streven naar een heilsweg die je uit het lijden kan verlossen. 

Individuele verantwoordelijkheid staat hierbij centraal, maar er is wel een sterke collectieve samenhorigheid (dit kom je ook tegen in de spirituele leer). De meeste boeddhisten geloven niet in een goddelijke schepper. 

1.1 SAMENVATTING WAT IS HET BOEDDHISME? Het Boeddhisme is een oosterse godsdienst en levensbeschouwing. Het is een godsdienst met eigen rituelen en goden. Er zijn verschillende stromingen te onderscheiden, waaronder theravada, het mahayana en het vajrayana. Het doel van het Boeddhisme is je uit het lijden verlossen en hiervoor gevoelens van geluk in de plaats brengen. Dit gebeurd via de levenswijze die de Boeddhisten hanteren.

Wat is boeddhisme

2. Hoe is het boeddhisme ontstaan?

Het Boeddhisme komt oorspronkelijk uit Nepal en is volgens de meeste geleerden ontstaan rond 450 tot circa 370 v. Chr, en volgens andere rond 480-400 v.Chr.

Het boeddhisme komt voort uit de zoektocht van Siddharta Gautama Buddha. Siddharta was een prins van wiens ouders er bij zijn geboorte al van overtuigd waren dat de jongen een onovertrefbaar groot heerser zou worden.

Hij groeide op in rijkdom en zijn veilige omgeving van het paleis waarin hij woonde. Toen hij 29 jaar was ging hij nadenken over de wereld buiten zijn paleismuren en vragen stellen over het leven.

Hij was ongelukkig en voelde zich leeg vanbinnen. Hij besloot het paleis te verlaten en de wereld in te trekken. Hier zag hij voor het eerst leed, armoede en ellende, aspecten van het leven waar hij nog nooit mee in aanraking was geweest.

Nu hij eenmaal was blootgesteld aan dit wereldbeeld, zag hij het leven niet meer zoals eerst. Na zes jaar kwam Siddharta tot het besef dat zelfpijniging, het besef dat er altijd onrecht en leed zal bestaan, altijd aanwezig zal zijn, zowel voor rijk als arm.

Hij zag in dat er nooit een einde aan het lijden zou komen en besloot daarom naar een balans te zoeken tussen het bereiken van plezier en het ondergaan van lijden. 

Om dit te bereiken besloot hij de eenzaamheid op te zoeken in de wildernis en te gaan mediteren, met als uitgangspunt het bereiken van volledige verlichting (ook wel bekend als nirwana of het eeuwige geluk). 

Toen hij de staat van volledige verlichting had bereikt ervaarde hij een soort bewustzijn en intens geluk waardoor hij in een continue staat van genot verkeerde.

Siddharta wordt daarom vandaag de dag ook wel de ‘Verlichte’ of de ‘ontwaakte’ genoemd. Nadat hij de staat van verlichting had bereikt keerde hij terug om zijn bevindingen aan andere te leren.

Zijn inzicht en leergangen (ook wel de Dhamma genoemd), werden gezien als een orde van alle natuurlijke dingen en de kosmos.

Om een goed mens te zijn moest je je volgens de boeddha houden aan deze orde. 

De Dhamma werd voor het eerst verspreid in Sarnath (een historische stad gelegen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh).

De 45 volgende jaren reisde Siddharta door de toenmalige staten van Noord-India en verspreide de inzichten van boeddhisme zoals we die vandaag de dag kennen. 

Volgens geleerden zou Siddharta ongeveer 80 jaar oud zijn geworden. Echter zijn er vele aanhangers die geloven dat zijn geest, zijn reïncarnatie, doorleeft in nieuwe boeddha’s. 

2.1 SAMENVATTING HOE IS HET BOEDDHISME ONTSTAAN? Het Boeddhisme komt oorspronkelijk uit Nepal en is volgens de meeste geleerden ontstaan rond 450 tot circa 370 v. Chr, en volgens andere rond 480-400 v.Chr. Het boeddhisme komt voort uit de zoektocht van Siddharta Gautama Buddha.

3. Hoe is het boeddhisme verspreid?

Het boeddhisme begon zich met name rond derde eeuw v.Chr. snel over het Indiase continent te verspreiden. De Indiase keizer Ashoka, die regeerde van 268 tot 232 v.Chr. speelde hier een belangrijke rol bij. Hij verspreidde de leefregels van de Boeddha binnen zijn Mauryaanse Rijk ( een deel van Afghanistan en de Bengalen). 

In de tweede eeuw v.Chr. werd het boeddhisme naar Sri Lanka gebracht en verdween het gedurende deze periode met name in India. De rede voor de afname van het boeddhisme in India had te maken met invallen van moslims en Mongolen. 

In de eerste eeuw na Chr. werd het boeddhisme naar China gebracht waar het al snel opbloeide en een groot aanhang kreeg onder de bevolking. Vanuit China werd het boeddhisme weer verder verspreid naar Japan en Korea. 

Doormiddel van de Zijderoute kwam het boeddhisme rond 300 v.Chr. en 600 na Chr. ook in geringe mate voor in het Middellandse Zeegebied. Echter kreeg het boeddhisme pas echt invloed in Europa rond de negentiende eeuw.

Het boeddhisme werd pas echt versterkt in de westerse wereld toen Europese en Amerikaanse jongeren, waaronder onder andere de Provo’s en hippies in de jaren zestig en zeventig Oosterse religies gingen bestuderen. 

Vandaag de dag kent het Boeddhisme maar liefst 535 miljoen aanhangers wereldwijd, wat ongeveer 8 tot 10 procent van de totale wereldbevolking bedraagt.

Tegenwoordig komt het boeddhisme met name voor in Aziatische landen zoals Nepal, India, Myanmar en Sri Lanka en wordt het ook steeds vaker in het Westen gevolgd. Vooral de toenemende interesse in onderwerpen als Mindfulnessmeditatie en Yoga neemt hier in het westen erg toe. 

3.1 SAMENVATTING HOE IS HET BOEDDHISME VERSPREID? De Indiase keizer Ashoka, die leefde van 268 tot 232 v.Chr, verspreidde de leefregels van de Boeddha binnen zijn Mauryaanse Rijk ( een deel van Afghanistan en de Bengalen). Na deze eeuw verdween het Boeddhisme tijdelijk uit India, maar verspreidde het daarna langzaamaan wel naar andere landen in Azie. Europa kwam voor het eerst in aanraking met het Boeddhisme in de Romeinse tijd, maar het zou in Europa pas echt invloed krijgen rond de negentiende eeuw.

4. Wat leren boeddhisten?

In het boeddhisme staat de leer van het menselijk lijden en leed, en de weg naar verlossing om het lijden op te lossen, centraal. In principe leren boeddhisten dus om tot een verlichte toestand te komen en tijdens deze spirituele zoektocht ontspanning en positiviteit te ervaren. Hierbij komen meerdere aspecten kijken, zoals meditatiemindfulness, reincarnatie, karma en het bereiken van een verlichte staat.

4.1 Meditatie

Boeddhisme meditatie (ook wel samadhi genoemd) is een methode binnen het boeddhisme om een mentale toestand van concentratie en ontspanning te bereiken. Ook wordt het als leefregel gezien om regelmatig te mediteren. Het doel is om de aandacht naar binnen te richten en dit langere tijd handhaaft. Wanneer je samadhi op de juiste manier toepast kun je een samenkomen van de geest ervaren. Er zijn drie samadhi niveaus te onderscheiden. Zo heb je Khanika samadhi, een korte vorm van meditatie waar de geest ongeveer 5 minuten lang naar binnen is gericht, Upacara samadhi, een aangrenzende mediatie wanneer de geest zich meer dan een half uur lang op een bepaald object concentreert, en Appana samadhi, een gefixeerde samadhi waarbij de geest zich maar liefst twee uur zonder pauze of onderbrekingen op een specifiek object kan concentreren.

4.2 Mindfulness

Ook in het Boeddhisme is mindfulness een staat van bewustzijn waarbij je in het moment (het hier en nu) leeft. Je aandacht is gericht op wat er op dit moment in je omgeving speelt of wat je vanuit je lichaam en geest kunt waarnemen. Mindfulness is een belangrijke eigenschap van boeddhisten en zorgen voor een gevoel van meer rust en ontspanning. Boeddhisten leren hierdoor om meer bewust te zijn van hun innerlijke zelf en van hun omgeving.  Ook zorgt mindfulness ervoor dat je vaker stil staat bij de kleine dingen, zoals de geur van een bloem of een zonnestraal, en beleef je gebeurtenissen vaak intenser en met meer passie. Je kunt hierdoor meer geluk ervaren.

4.3 Reïncarnatie

Reïncarnatie (ook wel zielsverhuizing genoemd) behoort tot het gedachtegoed van het boeddhisme. Boeddhisme reïncarnatie is het geloof dat je na de dood herboren wordt op aarde en een nieuw leven krijgt in een ander lichaam. Boeddhisten geloven over het algemeen dat je als mens terug kunt keren als een ander mens of als een dier. Daarnaast geldt dat je na de dood ook in een hogere kaste (status) kunt komen wanneer je goed hebt geleefd en de juiste orde hebt nagestreefd. Hoe je je leven indeelt en hoe goed je de leefregels van het boeddhisme nastreeft, heeft dus invloed op je toekomstige nieuwe leven op aarde.

4.4 Karma

Reïncarnatie is sterk verwant aan het begrip karma. Karma staat namelijk voor de invloeden voor toekomstige geboorte. Volgens de boeddhistische leergangen zorgen goede of slechte daden tot gevolgen, in het heden en in de toekomst. Wanneer je goede daden doet word je hier dus in de toekomst voor beloond. Karma, en het nastreven van het goede, is een belangrijke leer uit het boeddhisme. Als boeddhist worden je daden, volgens geleerden, bepaald doordat je in een vooraf bepaalde kaste (status) geboren wordt. Zo verrichten mensen in hogere kaste veel goede daden, en mensen in een lagere klasse veel slechte daden. Het is niet mogelijk om in je leven van kaste te veranderen. Wel is het mogelijk om in een nieuw leven van kaste te veranderen, aldus het gedachtegoed van het boeddhisme.

4.5 Verlichte staat

In het boeddhisme is het belangrijk om een einde te maken aan de cyclus van de wedergeboorte en aan het bijbehorende lijden hiervan. Hierbij is het belangrijk dat er naar een aantal perfecties wordt gestreefd om volmaakt en volledig gelukkig en bewust te kunnen worden. Zodra deze perfecties worden uitgevoerd ben je verlost van je lijden en ervaar je een staat van verlichting, ook wel ”Nevada” genoemd. De verlichte staat is een onveranderlijk bewustzijn waar tot iedereen mens toe in staat is. Wanneer je deze staat niet hebt bereikt bevind je je in een bewustzijn verduisterd door onwetendheid, aldus de gedachtegang van het boeddhisme. Echter kan het boeddhisme je alsnog veel geluk en positiviteit brengen ondanks je nooit een verlichte staat bereikt. Ook wanneer je nooit een staat van verlichting bereikt kun je met behulp van de leefregels van het boeddhisme namelijk warmte (liefde) en licht (wijsheid) ervaren en het lijden en reïncarneren verduisteren. 

4.6 SAMENVATTING WIJZEN LESSEN VAN HET BOEDDHISME Boeddhisten leren verschillende dingen naast hun religie om meer contact met hun eigen essentie, hun geest te krijgen. De onderwerpen waar Boeddhisten onder andere in geloven zijn meditatie, mindfulness, Reïncarnatie en karma. D.m.v. het oefenen met deze middelen hopen Boeddhisten de verlichting te bereiken.

Geluk boeddhisme

5. Wat zijn de leefregels van het boeddhisme?

Het boeddhisme kent verschillende leefregels die geïnterpreteerd kunnen worden als richtingwijzers om kwade dingen te vermijden en te kiezen voor het goede. De leefregels worden in het boeddhisme meer als regels gezien en niet als geboden. Deze leefregels zijn niet doden, niet stelen, geen seksueel wangedrag, geen leugens en geen gebruik van alcohol en drugs. Daarnaast geloven boeddhisten in verschillende waarheden, namelijk dat het leven bestaat uit lijden dat veroorzaakt wordt door verlangen. Hierdoor zijn we nooit daadwerkelijk tevreden met wat we hebben. De kunst is dus om dit verlangen los te laten en te stoppen. Ook wordt het als waarheid gezien dat de weg naar de verlichting bestaat uit het volgen van acht paden. Wanneer je de acht paden in acht neemt, zorg je voor een zinvol leven en streef je naar de juiste gemoedstoestand. De acht paden zijn als volgt:

 1. Creëer het juiste inzicht, leer de waarheden van het boeddhisme
 2. Zorg voor de juiste intentie om een staat van verlichting te kunnen bereiken
 3. Zoek naar de juiste woorden, lieg niet, kwets geen andere en zaai geen onrust
 4. Zorg voor goede daden en hou je aan de vijf gestelde voorschriften
 5. Zorg voor het juiste levensonderhoud en verdien je geld op een eerlijke manier
 6. Zoek naar de juiste inspanningen om de verlichting te kunnen bereiken
 7. Heb voldoende aandacht in het hier en nu
 8. Zorg voor de juiste concentratie en mediteer om meer rust te creëren

6. Leraren van het boeddhisme

In het boeddhisme is het erg belangrijk dat je begeleid wordt door een bevoegde leraar. Een leraar van het boeddhisme wordt binnen het Tibetaanse boeddhisme ook wel een lama genoemd. De bekendste lama is de dalai lama, volgens het boeddhisme een gereïncarneerde lama. De huidige dalai lama is de 14e gereïncarneerde lama en de spiritueel leider van het gehele Tibetaans boeddhisme Tenzin Gyatso. Tijdens zijn inhuldiging op 22 februari 1940, werd hij benoemd tot Jampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, dat staat voor de verdediger van de leer. Echter wordt hij niet met deze naam aangeduid maar enkel met de dalai lama. Het idee dat een lama gereïncarneerd wordt stamt uit de 20e eeuw en is niet geheel onomstreden. Zo heeft de opvatting voornamelijk in de periode van zijn ballingschap veel gestalte gekregen.

7. Wijze lessen van het Boeddhisme waar iedereen gebruik van kan maken

Het boeddhisme heeft tal van wijze lessen waarmee je kunt zorgen voor een positieve levenshouding, geluk, het verminderen van stress en stressvolle of negatieve gedachten en aan zingeving en betekenis. Daarnaast leert het boeddhisme je om je intuïtie te volgen en meer van andere mensen te leren. Al deze aspecten komen terug in het beoefenen van mindfulness en daarom is mindfulness een erg goed begin voor het ontwikkelen van de volgende stappen.

7.1 Positieve levenshouding

Boeddhisme wordt gezien als een goede manier om je eigen geest beter te leren kennen.  Door je gedachten naar binnen te richten, en je te concentreren op het hier en nu, kun je verwarrende gedachten en onrust leren loslaten. Hierdoor sta je met meer rust in het leven, wat zorgt voor meer positieve gedachten. Het boeddhisme leert je ook om compassie met jezelf te hebben en goed voor jezelf te zorgen. Je leert om niet altijd een oordeel klaar te hebben over jezelf en over een ander en kijkt hierdoor een stuk positiever op het leven.

7.1.1 Leren loslaten in het boeddhisme erg belangrijk

In het boeddhisme is leren loslaten een oefening die helpt om jezelf te bevrijden van gehechtheden en verlangens.  Dit kan worden gedaan door middel van mindfulness en het begrijpen van de vergankelijke aard van dingen.  Door onze gehechtheden los te laten, kunnen we vrede en tevredenheid vinden in het huidige moment. Lees meer over leren loslaten in het algemeen>>

7.2 Geluk

Het uitgangspunt van het boeddhisme is om te streven naar oneindig geluk, een staat van verlichting waarin je zorgen en leed achter je kunt laten en je in een oneindige staat van geluk verkeert. Deze staat van oneindig geluk is echter niet door iedereen te bereiken en vergt een levenslange inzet. Ook zit geluk en gelukkig zijn voor iedereen anders in elkaar. Echter blijkt onder veel boeddhisten dat zij veel geluk ervaren door diverse leefregels na te streven en zich te richten op bepaalde denkrichtingen en overtuigingen. Zo leert het boeddhisme je om je te richten op wat jou gelukkig maakt en te streven naar jouw persoonlijke doelen.

7.3 Verminderen van stress en negatieve gedachten

Stress en negatieve gedachten worden gezien als lijden en leed. Het is dan ook een belangrijke les uit het boeddhisme om stress en negatieve gedachten los te laten en hierdoor niet meer te lijden. Bij het verminderen van stress en negatieve gedachten staat het centraal dat je bewust bent van deze gevoelens en gedachten en hierdoor kunt kiezen voor een positievere kijk op het leven. Een belangrijke methode om dit te bereiken is door meditatie en mindfullnes. 

7.4 Zingeving en betekenis

Net als met een godsdienst kan het boeddhisme je zingeving en betekenis bieden. Met name door de ideeën van karma en reïncarnatie kun je je leven hiernaar inrichten en streven naar het goede, waardoor je meer zingeving ervaart. Het streven naar een zo optimaal leven kan voor veel mensen voldoening geven en bijdragen aan een continue staat van tevredenheid. Ook kan het volgen van bepaalde leefregels veel mensen voldoening en betekenis geven en kunnen je een gevoel geven dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

7.5 Intuïtie

Een belangrijke les uit het boeddhisme is dat je altijd je intuïtie, je hart, moet volgen en hier vertrouwen in moet hebben. Dit is een belangrijke voorwaarde voor innerlijke rust en geluk. Je intuitie kun je volgen door je aandacht naar binnen te richten en te kijken waar jouw passies liggen. Hierdoor krijg je een zuivere blik op jouw leven. Wanneer je weet wat jouw passie is kun je hiernaar handelen, en kun je vertrouwen op jouw innerlijke kompas. Dit kompas biedt jou de juiste richting en ondersteund jou bij het bereiken van de verlichte staat.

7.6 Levenslessen van een ander

Doordat je meer bewust in het leven staat, je openstelt voor andere en je omgeving, leert het boeddhisme je om van alles en iedereen om je heen te leren. Ieder mens dat namelijk op jouw spirituele pad komt kan jou een wijze les bieden. Je leert hierbij ook om oordelen van een ander te laten gaan, mensen te vergeven en mensen te laten zijn wie ze zijn. Hierdoor kun je relaties verbeteren en leer je om te zijn wie je echt bent. 

7.7 SAMENVATTING WIJZEN LESSEN VAN HET BOEDDHISME Het boeddhisme leert je in eerste instantie om dingen van een anders perspectief te bekijken en je eigen geest te leren kennen. Hierdoor krijg je meer geluk in je leven, een positievere levenshouding en ban je stress en negatieve gedachten uit je leven. Wanneer je zelf lekker in je vel zit kun je beginnen met zingeving en betekenis, wat erg belangrijk is in het Boeddhisme. Betekenis en zingeving maken het leven mooier. Wanneer je dit doet werkt het, het best als je vanuit je hart leeft. Dit heeft te maken met je intuïtie. Hiervoor moet je rust in jezelf hebben. Ten slotte is het erg belangrijk om naar de levenslessen van andere te luisteren, want iedereen kan jou wat leren. Ieder leven is anders.

8. Toffe weetjes over het boeddhisme en gevorderde leerlingen

In deze paragraaf geven we je nog wat toffe weetjes over het boeddhisme als wel wat gevorderde leerlingen van deze religie hebben bereikt.

8.1 Gevoelens van pijn uit kunnen schakelen

Er zijn meerdere voorbeelden van boeddhisten die hebben getoond om onder verschrikkelijke omstandigheden geen pijn te voelen. Hier trainen immers ook op en het is geen trucje dat je zo even in een dag kunt aanleren.  Zo trainen (sommige) boeddhisten dus met uitoefenen van pijn op hun lichaam en door in barre omstandigheden hun lichaam bloot te stellen. Dit doen zij bijvoorbeeld in extreme kou door bepaalde lichaamsdelen (bijvoorbeeld hun voeten) tot aan bevriezing toe bloot te stellen. Zo leren zij omgaan met pijn. Er zijn ook meerdere verhalen van boeddhisten die uit protest zichzelf in vuur en vlam hebben gezet zonder een krimp te geven. Dit geeft aan dat zij hun pijngrens of wel immens hebben verhoogd of wel helemaal hebben uitgeschakeld.  Een voorbeeld artikel?: https://historiek.net/let-them-burn-and-we-shall-clap-our-hands/22832/

8.2 Boeddhisten zijn compleet in harmonie met zichzelf en hun omgeving

Boeddhisten streven ernaar om compleet in harmonie te zijn met alles om zich heen, inclusief zichzelf.  Nu denk je dat is niet helemaal waar want net hebben we het nog gehad over een boeddhist die zichzelf in vuur en vlam zette uit protest. Dat klopt, maar toch proberen zij altijd met compassie naar de ander te kijken en ook die te begrijpen.  De meest belangrijke emoties binnen het boeddhisme zijn:

 • Liefde
 • Compassie
 • Gelijkmoedigheid 
 • Openheid

8.3 Waarom monniken en nonnen hun (hoofd) haar scheren

In de Pali Vinaya-Pitaka staat dat het haar moet worden geschoren wanneer het de lengte van twee vingerbreedten bereikt of elke twee maanden. Het is een symbolisch gebaar dat kan worden gezien dat de non of monnik klaar is om zich in te zetten en het verleden in het verleden te laten. Het wordt ook gezien als een manier om ijdelheid te ontmoedigen. Dit is echter een ritueel en het draagt niet bij aan het bereiken van verlichting. Niet iedereen die met spiritualiteit is, scheert natuurlijk zijn haar. Er zijn zelfs bronnen die aangeven dat Siddartha Gautama haar had, althans van tijd tot tijd.

8.4 Boeddhisten hebben geen centraal boek zoals de Bijbel of de Koran

Boeddhisten hebben geen centrale tekst waarnaar door alle tradities wordt verwezen, echter zijn er wel veel heilige geschriften. Sommige boeddhistische geschriften behoren tot de Sutra’s en de Tipitaka, die bestaan uit teksten van boeddhistische leringen.  

8.5 Boeddhisme is de 4e grootste religie ter wereld

Met 535 miljoen volgers is het boeddhisme een goede vierde tussen de meest beoefende religies ter wereld. Ze volgen na het christendom (2,3 miljard volgers), de islam (1,8 miljard volgers) en het hindoeïsme (1,1 miljard volgers).

8.6 Drie van de hoogste beelden ter wereld zijn van de Boeddha

De tweede, derde en vierde hoogste beelden ter wereld zijn gemaakt in de vorm van de Boeddha. De op één na hoogste is de Boeddha van de Lentetempel in Henan, China, die 128 m hoog is. Deze werd in 2008 voltooid.  De Boeddha wordt afgebeeld op een lotustroon van maar liefst 20m lang. De op twee na hoogste is de Laykyun Sekkya in Khatakan, Taung, Myanmar, met een hoogte van 115,8 m. Dit beeld heeft zelfs een lift om je omhoog te brengen.  De vierde hoogste is de Ushiku Daibutsu in Ibaraki, Japan, met een hoogte van 100 m. Dit is een beeld gemaakt van brons. Onthoud dit goed maak nooit een foto met je rug naar een Boeddha beeld, dit getuigd van disrespect binnen het Boeddhisme. 

Veelgestelde vragen

Welke goden kent het Boeddhisme?

Het boeddhisme kent, in tegenstelling tot veel andere religies, geen verering van goden. Deze religie is vooral gericht op de leer en het pad van verlichting, zoals onderwezen door Siddhartha Gautama, de Boeddha. Er is dus geen sprake van goden in de traditionele zin zoals binnen andere geloofssystemen.

Welke feesten worden er gevierd binnen het Boeddhisme?

Belangrijke boeddhistische feesten zijn Vesak of Boeddha Dag, waarop de geboorte, verlichting en het overlijden van de Boeddha worden herdacht. Andere feesten binnen het Boeddhisme zijn Losar (Tibetaans Nieuwjaar) en Uposatha (observantiedagen).

Welke landen zijn het meest Boeddhistisch?

Landen met een hoge concentratie van boeddhisten zijn Thailand, Cambodja, Myanmar, Sri Lanka, en Bhutan. Ook in Tibet, Laos, en Vietnam is het boeddhisme overigens wijdverbreid.

Wat is populair eten onder Boeddhisten?

Veel boeddhisten volgen een vegetarisch of veganistisch dieet, in lijn met de leer van ahimsa (geweldloosheid). Populaire gerechten zijn vaak plantaardig, zoals tofu, tempeh, groentecurry’s en -stoofpotten, en rijst- en noodlegerechten. Boeddhisten eten hun maaltijden daarnaast langzaam en volledige aandacht op.

Hey daar! Ik ben Asadullah, en mijn hart klopt voor de gezondheid van de mens. Deze passie bracht me ertoe om de studie Geneeskunde te volgen aan een vooraanstaande universiteit. Wanneer ik niet studeer, schrijf ik met veel plezier artikelen over gezondheidsthema's om iets bij te verdienen. Ik ben blij om deel uit te maken van het Mindsetking team, want hier kan ik mijn liefde voor gezondheid en schrijven combineren, en het is geweldig om te weten dat mijn bijdragen anderen kunnen helpen en inspireren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *