de betekenis van add

ADD symptomen en kenmerken + wat te doen

ADD kan problemen veroorzaken op school en op het werk, en kan ook leiden tot problemen in relaties.

De symptomen van ADD variëren van persoon tot persoon, maar omvatten vaak aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

In dit artikel gaan wij dieper in op deze stoornis en gaan we vooral in op de symptomen / kenmerken.

Wat is Attention Deficit Disorder?

Aandachtstekortstoornis (ADD) is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door problemen met focus, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Mensen met ADD vinden het vaak moeilijk om zich voor langere tijd op een taak te concentreren en kunnen gemakkelijk worden afgeleid.

Ze kunnen ook overmatig actief zijn en hun impulsen niet beheersen, wat kan leiden tot problemen in sociale en academische omgevingen.

Hoewel er geen remedie is voor ADD, kunnen behandelingen zoals medicatie en therapie de symptomen helpen beheersen.

Wat is het verschil met ADHD?

ADD is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door problemen met focus, onoplettendheid en impulsiviteit.

ADHD is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door problemen met focus, hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid.

Ze zijn beide geclassificeerd als neurologische ontwikkelingsstoornissen, maar ADHD is de ernstiger vorm van de stoornis.

Er is een groot verschil tussen toevoegen en toevoegen. Add is een aandachtsstoornis die wordt gekenmerkt door problemen met focus en concentratie.

Adhd heeft daarnaast ook nog te maken met heftigere lichamelijke symptomen. Meer over de verschillen kun je op onze bijbehorende pagina hierover lezen.

Misschien ook interessant: ADHD symptomen bij volwassenen (manenn en vrouwen) en kinderen >>>

Is ADD behandelbaar?

Sommige psychologen diagnosticeren ADD als een permanente aandoening, maar er zijn aanwijzingen dat het in feite een behandelbare aandoening is.

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor ADD, waaronder medicatie, therapie en onderwijs.

Sommige mensen reageren beter op het ene type behandeling dan op het andere, dus het is belangrijk om met een psycholoog samen te werken om het beste behandelplan voor elk individu te vinden.

Onderaan de pagina gaan we hier dieper op in.

ADD bij volwassenen en kinderen
Lees hieronder meer over de symptomen van ADD en hoe het wordt vastgesteld bij zowel mannen als vrouwen en kinderen.

Een richtlijn van hoe ADD vastgesteld wordt

ADD is vrij moeilijk te testen volgens de meerderheid van de psychologen.

Om ADD vast te stellen worden meestal een handvol kenmerken naast iemands persoonlijkheid gelegd, met de voorwaarde dat er aan minimaal 5 van onderstaande kenmerken dient te bezitten om de diagnose ADD te krijgen:

 1. Concentratieproblemen bij opdrachten, taken of bezigheden.
 2. Je wekt de indruk dat je niet luistert tijdens gesprekken of als je wordt aangesproken
 3. Weinig oog hebben voor details en regelmatig (kleine) fouten maken
 4. Vergeetachtig zijn, vooral op de korte termijn
 5. Problemen met plannen en organiseren
 6. Je hebt moeite met het opvolgen van aanwijzingen en het afmaken van opdrachten
 7. Dingen verliezen of vergeten (bijv. als je van huis weggaat)
 8. Snel afgeleid raken (bijv. door dingen die op de achtergrond gebeuren)
 9. Opdrachten die een lange inspanning vereisen vermijd je liever

ADD bij volwassen

Sommige mensen ontdekken laat in hun leven dat ze ADD hebben. Dit kan zijn omdat de aandoening niet goed werd gediagnosticeerd toen ze jonger waren, of omdat ze geen symptomen vertoonden die tot een diagnose zouden leiden.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen met ADD kunnen leven, ook al is het behandelbaar. Een reden kan zijn dat ze niet weten dat ze de aandoening hebben en geen behandeling zoeken.

Een andere reden kan zijn dat ze niet geloven dat ze een behandeling nodig hebben of dat het hen zal helpen.

Sommige mensen vinden het misschien ook moeilijk om toegang te krijgen tot behandeling of om het te betalen.

Echter kun je ook zelf stappen nemen tegen ADD door er een goed beoordeeld boek over te lezen>>>

Mannen vs Vrouwen

Er is een hogere incidentie van ADD-symptomen bij mannen dan bij vrouwen. Studies hebben aangetoond dat mannen vaker hyperactief zijn en problemen hebben met impulscontrole, terwijl vrouwen vaker onoplettend zijn.

ADD bij vrouwen is vaak minder opvallend dan ADD bij mannen. Deels omdat de focus van onderzoek meer op mannen en kinderen ligt, maar vooral omdat vrouwen veel manieren hebben ontwikkeld om de symptomen te verbergen.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit generalisaties zijn en dat er geen eenduidige definitie van aandachttekortstoornis is.

Veel mensen bij wie add is vastgesteld, passen niet netjes in beide categorieën en hun symptomen kunnen per individueel geval verschillen.

Bij kinderen

Het kan vaak leiden tot impulsiviteit en hyperactiviteit. Kinderen met de diagnose add hebben vaak moeite op school, omdat ze niet in staat zijn opdrachten af te maken en zich niet op colleges te concentreren.

Kinderen met add kunnen moeite hebben om op te letten in de klas of huiswerk te maken, voortdurend friemelend te zijn en snel te reageren zonder erover na te denken.

Hoewel er geen remedie is voor gedragstoevoeging, zijn er behandelingen die kunnen helpen de symptomen onder controle te houden.

Hier kan uw arts of zorgverlener u het beste bij helpen.

add medicatie
Voor onbehandelde ADD’ers kan school een hele saaie zit zijn. Echter zijn er (lees hieronder) oplossingen.

Wat kunnen nog meer symptomen van ADD zijn?

 • Alvast beginnen aan een nieuw project zonder de vorige te hebben afgemaakt
 • Bij interesse een betere focus dan gemiddeld (hyperfocus_
 • Vaak belangrijke spullen, zoals sleutels, kwijt zijn
 • Last hebben van slapeloosheid
 • Niet kunnen ophouden met denken en je gedachten niet de baas zijn
 • Hoog gevoelig zijn
 • Een groot inlevingsvermogen hebben
 • Drukke situaties (zoals feestjes) niet altijd de baas kunnen zijn

Wat is hyperfocus bij ADD?

Hyperfocus is een cognitieve functie die veel voorkomt bij mensen met ADD. Het wordt gekenmerkt door een intense focus op een specifieke taak of activiteit met uitsluiting van al het andere.

Hyperfocus kan een positieve eigenschap zijn, waardoor een persoon zich intens op een taak kan concentreren en geweldige resultaten kan behalen.

Dit leidt vaak tot productiviteit en creativiteit, maar kan ook leiden tot afleiding en uitstelgedrag. Ze kunnen de tijd uit het oog verliezen en helemaal opgaan in iets wat toevallig voorbij komt.

Hyperfocus kan worden beheerd door grenzen en limieten te stellen aan de tijd die aan bepaalde taken wordt besteed, en door strategieën te gebruiken om afleiding op afstand te houden.

Liegen personen met ADD vaker?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat mensen met ADD vaker liegen dan mensen zonder de stoornis.

Er zijn echter veel mythen en misvattingen over ADD die de ronde blijven doen, ook al worden ze niet ondersteund door onderzoek. Een van deze mythes is dat mensen met ADD eerder liegen.

Dit kan zijn omdat mensen met ADD vaak moeite hebben om op te letten en details bij te houden, waardoor ze oneerlijk of vergeetachtig kunnen overkomen. Er is echter geen bewijs om deze bewering te ondersteunen.

ADD symptomen onder controle houden

Een kalme, rustige levensstijl is bevorderlijk voor het reguleren van het gedrag van mensen met een ADD-diagnose.

Deze rustige, stressvrije levensstijl helpt het gedrag van mensen met ADD-symptomen onder controle te houden. Als de dingen te rustig zijn, zullen ze zich waarschijnlijk ongemotiveerd, loom en traag voelen.

Opgewonden of stress ervaren, kunnen mensen met ADD-symptomen hypergefocust raken door een instroom van dopamine in de hersenen.

Bovendien kunnen mensen met ADD een lager dan gemiddeld dopaminegehalte hebben, wat ook kan bijdragen aan vermoeidheid.

Personen met ADD hebben vaak meer rust nodig

Er zijn aanwijzingen dat mensen met adhd meer vatbaar zijn voor vermoeidheid dan mensen zonder de aandoening.

Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren, zoals de moeilijkheid om de focus en aandacht voor een langere periode vast te houden, of problemen met het reguleren van emoties en gedrag.

Als gevolg hiervan hebben mensen met ADD mogelijk meer rust nodig om een optimaal energieniveau te behouden.

Soms voelen ADD’ers zich een buitenbeentje

ADD kan er vaak toe leiden dat je je een buitenstaander voelt in je familie of sociale omgeving.

Dit komt omdat veel mensen met adhd worstelen met organisatorische en planningsvaardigheden, wat er vaak toe leidt dat ze zich overweldigd of onvoorbereid voelen in sociale situaties.

Bovendien kunnen mensen met add impulsiever of actiever zijn dan hun leeftijdsgenoten, waardoor ze het gevoel hebben dat ze er niet helemaal bij passen.

Maar ook andere situaties zijn mogelijk zoals: juist te weinig assertief zijn of te weinig zelfvertrouwen hebben.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat add een aandoening is die kan worden behandeld en dat er veel succesvolle mensen die ermee leven.

Hier vertellen we je graag hieronder meer over!

Een goed boek over ADD
Als je jouw ADD symptomen onder controle hebt, heb je veel meer kans op een vervuld leven volgens ”Gabor Maté”.

Kun je ADD overwinnen en helen?

Gabor Maté gelooft dat aandachtstekortstoornis kan worden genezen door onder andere zelfbewustzijn en eigenwaarde te ontwikkelen.

Hij gelooft dat als mensen begrijpen hoe hun eigen geest werkt, ze kunnen leren hun aandacht effectiever te beheren.

Dit kan hen op zijn beurt helpen om alle uitdagingen die verband houden met ADD te overwinnen.

Neem een therapeut of psycholoog

Als je de diagnose ADD hebt gekregen, is het belangrijk om hulp te krijgen van een therapeut of psycholoog.

Deze persoon kan jouw helpen om te leren omgaan met uw ADD-symptomen en jouw kwaliteit van leven te verbeteren.

Soms denk je dat je het zelf goed op kunt lossen, maar de schrijver van het boek ”Gabor Maté” geeft aan dat dit zonder therapeut of psycholoog vaak niet lukt.

Er zijn veel verschillende behandelingen voor ADD en uw therapeut of psycholoog zal met u samenwerken om de beste voor u te vinden.

Eigenwaarde ontwikkelen

Mensen met ADD hebben vaak een laag of negatief zelfbeeld, wat hun vermogen om van de aandoening te genezen kan belemmeren.

Zelfrespect is van cruciaal belang voor mensen met ADD omdat het hen kan helpen hun emoties en gedrag beter te reguleren.

Wanneer personen met add een goed gevoel over zichzelf hebben, is de kans groter dat ze hun symptomen effectief kunnen beheersen.

Bovendien kan eigenwaarde ook helpen om de focus en concentratie te verbeteren en te stoppen met piekeren, allemaal belangrijke aspecten van het omgaan met ADD.

Beoefenen van mindfulness en meditatie

Mindfulness en meditatie kunnen je helpen om je op het huidige moment te concentreren en de symptomen van ADD te verlichten.

Dit komt omdat wanneer je gefocust bent op het huidige moment, je minder snel denkt aan dingen die je afleiden of die je angstig maken.

Als je je bijvoorbeeld op het huidige moment concentreert, zul je je meer bewust zijn van de geluiden en geuren om je heen, en dit kan helpen om je af te leiden van je gedachten.

Beste mindfulness boeken op dit moment>>>

Sommige medicijnen

De medicijnen Ritalin en Dexidrine kunnen de symptomen van ADD helpen verlichten door de focus en concentratie te vergroten.

Deze medicijnen werken door het verhogen van de niveaus van bepaalde neurotransmitters in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van aandacht en focus.

Ze zijn effectief bij de behandeling van ADD-symptomen bij zowel kinderen als volwassenen, maar kunnen bij verschillende mensen ook verschillend werken.

Overleg daarom eerst met uw arts tot u overgaat tot het gebruik van dergelijke middelen.

Baanbrekend boek (volgens ons) over ADD

Het boek ”het verstrooide brein” van Gabor Maté gaat over ADD en hoe het het individu en zijn naasten beïnvloedt.

Het boek is op een toegankelijke manier geschreven, maar gaat toch over zeer complexe materie. De informatie op de pagina’s is zeker de moeite waard en biedt je een volledig nieuwe kijk op ADD.

De auteur heeft duidelijk veel kennis en ervaring als het gaat om verslaving en de effecten daarvan op mensen en is zelf een bekend psycholoog. Dit zorgt voor een informatieve en inzichtelijke lezing.

Vind het boek hier op onze pagina over de beste boeken over ADD & ADHD>>>

Veel gestelde vragen

Wat is hyperfocus bij add?

Hyperfocus bij ADD betekent dat een persoon met ADD zich heel intens kan concentreren op iets waarin hij of zij geïnteresseerd is. Dit kan een goede zaak zijn, want het betekent dat ze zeer productief en gefocust kunnen zijn wanneer ze werken aan iets waar ze een passie voor hebben.

Komt add vaker bij mannen of vrouwen voor?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, aangezien onderzoek over dit onderwerp gemengde resultaten heeft opgeleverd. Sommige onderzoeken suggereren dat mannen vaker de diagnose ADD krijgen dan vrouwen, terwijl andere onderzoeken aangeven dat de incidentie van ADD bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk is. Lees hier meer over op onze pagina.

Kun je add zelf testen?

Hoewel er tests zijn die door een professional kunnen worden afgenomen om te bepalen of iemand add heeft, zijn er ook enkele zelftests die kunnen worden gebruikt om individuen een beter begrip van hun eigen symptomen te geven. het antwoord is dus ”ja”, maar een professional kan dit het best.

Beste lezer, wij zijn Team Mindsetking en we bestaan uit de groep schrijvers die je kunt vinden op onze ''over ons'' pagina. Wij publiceren voornamelijk op basis van onze eigen ervaring, wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *