alles over mindfulness bij autisme

Mindfulness bij Autisme: effectieve technieken en voordelen

Mindfulness is een techniek waarbij men zich bewust wordt van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties in het huidige moment. Het beoefenen van mindfulness bij autisme helpt mensen met autisme bij het vergroten van hun zelfbewustzijn en zelfacceptatie en het verminderen van symptomen zoals angst en stress. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat mindfulness een effectieve aanvulling kan zijn op de behandeling en begeleiding van volwassenen en kinderen met autisme.

Eén onderzoek naar mindfulness bij volwassenen met autisme laat zien dat het hen helpt doordat de gestructureerde manier waarop mindfulness wordt aangeboden aansluit bij de behoefte aan voorspelbaarheid en structuur die mensen met autisme vaak hebben. Ook wordt er gesuggereerd dat mindfulness kan bijdragen aan het vergroten van de emotionele veerkracht en het omgaan met stressvolle momenten in het dagelijks leven.

Verder zijn er studies die specifiek ingaan op de toepassing van mindfulness bij kinderen met autisme en hun gezinnen. Hierin wordt geconcludeerd dat mindfulness ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verbeteren van communicatievaardigheden, wat erg belangrijk is voor de algehele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen op het autismespectrum.

Mindfulness bij volwassenen met autisme

Hoe mindfulness training kan helpen

Mindfulness-training kan erg nuttig zijn voor volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS). Het helpt bij het verbeteren van de aandacht, het beheersen van emoties en het bereiken van doelen. Uit onderzoek blijkt dat mindfulness mensen met autisme helpt door het bevorderen van zelfkennis en aandacht voor het heden.

Mindfulness-based therapieën

Er zijn verschillende therapieën gebaseerd op mindfulness die nuttig kunnen zijn voor volwassenen met ASS, zoals Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). MBSR is een acht weken durend programma, bestaande uit meditatieoefeningen en is oorspronkelijk ontwikkeld als ontspanningsoefening voor stress, angst en depressie.

Onderzoek naar mindfulness en autism Spectrum disorder

Resultaten uit een systematische review hebben aangetoond dat mindfulness-based interventies bijdragen aan vermindering van symptomen van ASS en verbetering van de kwaliteit van leven. Echter, er is helaas wel meer onderzoek nodig om de effectgroottes van mindfulness-training op verschillende aspecten van volwassenen met ASS vast te stellen.

Mindfulness en het reguleren van emotie

Mindfulness kan helpen om emoties beter te reguleren bij volwassenen met ASS door het vergroten van zelfbewustzijn en het bevorderen van acceptatie. Door aandachtig te zijn voor de huidige ervaring, kunnen personen met ASS beter leren omgaan met negatieve emoties en gedachten.

Mindfulness oefeningen en technieken bij autisme

Enkele mindfulness oefeningen en technieken die nuttig kunnen zijn voor volwassenen met ASS zijn:

 1. Aandachtige ademhaling: Een erg goede mindfulness oefening is om op de ademhaling te focussen en hierbij te letten op de sensaties van in- en uitademen.
 2. Lichaamsscan: Besteed aandacht aan de verschillende delen van uw lichaam en merk op hoe ze aanvoelen, zonder oordeel of reactie.
 3. Aandacht voor gedachten en emoties: Observeer gedachten en emoties zonder erin verstrikt te raken. Geef ze de ruimte om te komen en gaan.
 4. Liefdevolle vriendelijkheid meditatie: Cultiveer compassie voor uzelf en anderen door positieve wensen naar uzelf en anderen te sturen.
mindfulness inzetten bij autisme

Mindfulness voor ouders en verzorgers

Mindful parenting

Mindful parenting is een benadering voor ouders en verzorgers waarbij aandacht, acceptatie en bewustzijn centraal staan. Het doel van mindful parenting is om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren en het geluk en welzijn van beide partijen te bevorderen. Voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) biedt deze aanpak een manier om beter om te gaan met de uitdagingen die gepaard gaan met opvoeden.1

Hier zijn enkele tips voor mindful parenting:

 • Wees je bewust van je eigen emoties en gedachten
 • Luister met volle aandacht naar je kind
 • Oefen geduld en acceptatie bij uitdagende situaties
 • Neem pauzes om te ontspannen en tot rust te komen

Indien je wil beginnen met mindfulness, zorg dan dat je een kwalitatieve mindfulness cursus uitzoekt, waar je ook daadwerkelijk profijt van hebt.

Ondersteuning voor ouders van kinderen met autisme

Het opvoeden van een kind met autisme kan voor ouders en verzorgers regelmatig een uitdaging zijn. Het is daarom belangrijk om te weten dat er hulp en ondersteuning beschikbaar is. Er zijn organisaties en professionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp bij autisme. Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit:

 • Informatie en advies over ASS
 • Ouderbijeenkomsten en -groepen
 • Individuele begeleiding en gezinsondersteuning

Daarnaast biedt mindfulness training voor kinderen met ADHD, die vaak samen voorkomt met autisme, ook mogelijke effecten op comorbide symptomen en levenskwaliteit.

Training en cursussen voor hulpverleners

Voor hulpverleners die werken met kinderen met ASS en hun gezinnen is het belangrijk om over de juiste vaardigheden en kennis te beschikken. Er zijn tal van cursussen en trainingen die gericht zijn op mindfulness en het vergroten van hun expertise op het gebied van autismespectrumstoornis en mindful parenting, zoals:

 • Cursussen over mindfulness om zo stabiel mogelijk te zijn als persoon, maar ook om de basisprincipes van autisme te leren kennen
 • Trainingen in therapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Workshops over mindful parenting en gezinsgerichte benaderingen

Het is voor hulpverleners waardevol om deze cursussen en trainingen te volgen om hun competenties verder te ontwikkelen en zo beter tegemoet te komen aan de behoeften van gezinnen met kinderen met ASS.

Footnotes

 1. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/351/947/RUG01-002351947_2017_0001_AC.pdf 

Hallo! Ik ben Mahnoor, een klinisch psycholoog die haar werk met veel liefde en toewijding uitvoert. Ik vind het heerlijk om mijn creatieve kant te uiten door het schrijven van vakkundige artikelen voor websites zoals Mindsetking.nl. Maar mijn passie beperkt zich niet alleen tot psychologie en schrijven. Ik heb ook een kleine onderneming, genaamd 'Ibteda', die ik met hart en ziel run. Ibteda is mijn manier om echt een verschil te maken; we richten ons op het helpen van mensen in nood.