welke medicijnen kun je nemen voor een hoge of lage bloeddruk

Wat zijn bloeddruk medicijnen? Gedetailleerde uitleg.

Bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de bloeddruk. Ongecontroleerde bloeddruk kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en kan gevaarlijk zijn. Het moet onmiddellijk worden gecontroleerd om langdurige of permanente schade te voorkomen. De bloeddruk moet onder controle worden gehouden door iemands levensstijl aan te passen.

Let op: Voor meer informatie over het onder controle houden van de bloeddruk, zie onze onderwerpen tips om de bloeddruk te verlagen en tips om de bloeddruk te verhogen.

Als de bloeddruk nog steeds in het abnormale bereik ligt ten opzichte van een normale bloeddruk, adviseren artsen bloeddruk medicijnen aan de patiënt.

Bloeddruk medicijnen

Mensen met een hoge- of lage bloeddruk doen er goed aan om hun bloeddruk regelmatig bij te houden met behulp van bloeddrukmeters. Als de bloeddruk het normale bereik van 100-120 mm Hg voor systolisch en 70-80 mm Hg voor diastolisch overschrijdt, wordt de aandoening hypertensie genoemd. Als de bloeddruk onder dit normale bereik ligt, wordt de aandoening hypotensie genoemd. Lees ons artikel over soorten bloeddruk voor meer informatie over hoge- en lage bloeddruk.

Beide aandoeningen hebben hun uitingen of symptomen en worden vaak behandeld met bloeddrukmedicatie en aanpassingen van de levensstijl om schadelijke effecten op het lichaam te voorkomen.

Geneesmiddelen en klinisch management voor hypotensie (lage bloeddruk)

De volgende soorten geneesmiddleen worden voornamelijk gebruikt bij de behandeling en behandeling van patiënten met hypotensie (lage bloeddruk):

 • Therapie d.m.v. bepaalde vloeistoffen
 • Alfa-agonist
 • Nor-adrenaline
 • agonisten van angiotensine
 • Verhoogde zoutinname
 • Steroïden

Vloeistof therapie

De lage druk van het bloed veroorzaakt hypotensie of kan te wijten zijn aan het lage bloedvolume. Vloeistoftherapie is een gangbare praktijk voor het behandelen van patiënten met hypotensie (ook wel lage bloeddruk). We raden patiënten in onze praktijd aan om veel te drinken, vooral bij warm weer. Intravasculaire vloeistoffen (vloeistoffen in het bloed) worden ook aan patiënten gegeven voor sneller herstel of als de patiënt bewusteloos is.

Alfa-agonist

Alfa-receptoren zijn bepaalde soorten receptoren in de ogen, blaas, hart en wanden van bloedvaten. Bij stimulatie door alfa-agonisten trekken ze de spieren in de wanden van bloedvaten samen.

 • Stimulatie van alfa-receptoren, voornamelijk alfa-1-adrenerge, verhoogt de weerstand tegen het bloed.
 • Deze receptoren verhogen bij stimulatie ook de belasting van het hart.
 • Vasoconstrictie wordt ook gezien bij stimulatie van alfa-receptoren

Methoaxamine en protamines zoals midodrine zijn veelgebruikte alfa-agonisten om hypotensie (lage bloeddruk) te behandelen.

Nor epinefrine

Nor epinefrine is een belangrijk medicijn en het wordt ook gebruikt als medicijn om de bloeddruk te behandelen. Nor epinefrine werkt voornamelijk op alfa-een- en bèta-on-receptoren. Het heeft de voorkeur op epinefrine omdat het weinig tot geen effect heeft op alfa-twee- en bèta-twee-receptoren. Stimulatie van alfa-een-receptoren verhoogt de bloeddruk door het bovengenoemde mechanisme. Beta 1-receptoren worden voornamelijk in het hart aangetroffen. Ze zijn ook te vinden in nier- en vetcellen. Bij stimulatie verhogen bèta-1-receptoren de hartslag en verhogen ze de renineproductie. Verhoogde hartslag en renine via het renine-angiotensinesysteem verhogen de bloeddruk.

Angiotensine-agonisten

Angiotensine maakt deel uit van het renine-angiotensinesysteem dat de bloeddruk verhoogt door de bloedvaten te vernauwen door AT-1-receptoren te activeren (vasoconstrictie). Angiotensine verhoogt de belasting van het hart, waardoor het hart sterker en sneller gaat kloppen. Angiotensine-agonisten ondersteunen de werking van angiotensine en houden de natrium- en kaliumspiegels in het lichaam op peil.

Corticosteroïden

Steroïden, vooral corticosteroïden en mineralocorticoïden, worden in noodgevallen gebruikt om de bloeddruk te verhogen. Ze veroorzaken voornamelijk de overstimulatie van receptoren die de opname en retentie van natrium in het lichaam verhogen. Water wordt ook geabsorbeerd om hemostase te behouden. Als gevolg hiervan neemt het bloedvolume toe, evenals de bloeddruk.
Fludrocortison kan worden gebruikt om orthostatische hypotensie te behandelen. Dexamethason kan worden gebruikt om lage bloeddruk te behandelen. (B)

bloeddruk medicijnen bij hypertensie en hypotensie

Medicijnen voor hypertensie (Hoge bloeddruk)

Hypertensie is gevaarlijker dan hypotensie omdat het meer schade kan aanrichten in ons lichaam. Sommige van de symptomen zijn: beroerte, blindheid, hartaanval, orgaanschade en hypertensieve crisis zijn enkele van de manifestaties van hypertensie.

De volgende bloeddruk medicijnen kunnen worden gebruikt tegen hoge bloeddruk:

 • Lisdiuretica
 • Thiaziden
 • Fenoldopam
 • Bètablokkers
 • Ace-remmers
 • Renine-remmers
 • Angiotensinase-enzymremmers
 • Alfablokkers
 • Calciumantagonisten
 • Vaatverwijders

Lisdiuretica

Lisdiuretica zijn medicijnen die specifiek werken in een bepaald deel van de nier, dat we de lus van Henle noemen. Ze richten zich op een mechanisme dat natrium, kalium en chloride (Na-K-2Cl) vanuit de nierbuizen terug naar het bloed transporteert, in het bijzonder in een deel van de lus. Door dit mechanisme te blokkeren, zorgen ze ervoor dat er meer zout en water uitgescheiden wordt via de urine. Deze medicijnen, zoals Furosemide en Torsimide, worden vooral gebruikt in dringende situaties waarin de bloeddruk gevaarlijk hoog is om deze snel te verlagen.

Thiaziden

Thiaziden zijn de klasse van diuretica die worden gebruikt om chronische hypertensie (hoge bloeddruk) te behandelen. Ze werken in op de distale ingewikkelde tubuli van de nier, waar ze de opname van zout terug in het bloed verminderen. Er wordt een grote hoeveelheid verdunde urine geproduceerd en het bloedvolume neemt af, evenals de bloeddruk. Hydrochloorthiazide is één van de meest voorkomende thiaziden voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Fenoldopam

Fenoldopam is een D1-receptoragonist. D1 wordt voornamelijk aangetroffen in niervaten. Fenoldopam verhoogt de bloedtoevoer naar de nier door de perifere weerstand van de haarvaten te verminderen. Verhoogde bloedstroom veroorzaakt diurese (verhoogde vochtuitscheiding) en zout (verhoogde natriumuitscheiding); vandaar dat de bloeddruk wordt verlaagd.

Bètablokkers

Bètablokkers zoals atenolol en propranolol zijn bloeddruk medicijnen en vertragen het hart voornamelijk door de afgifte van epinefrine en vele andere hormonen te blokkeren. Bètablokkers kunnen ook in noodgevallen worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

ACE-remmers

ACE-remmers, hartverwarmende bloeddruk medicijnen, werpen een beschermende barrière op tegen de stiekeme productie van angiotensine 2, een schalkse bloeddrukverhoger, door het sluwe renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) te ontregelen. Ze houden de bloedvaten liefdevol open en soepel, voorkomend dat ze samentrekken en de bloeddruk omhoog jagen. Ook bekend als zorgzame renineremmers, zijn captopril en enalapril bekende kameraden in onze strijd voor een rustig en stabiel bloeddrukniveau.

Angiotensine-converterende enzymremmers (ACEI’s)

Angiotensine-converterende enzymremmers remmen de omzetting van angiotensine één in angiotensine 2 (B). Hoe minder angiotensine, hoe significanter de natriurese en hoe lager de bloeddruk. Het kan dus een bloeddruk medicijn zijn voor het verlagen van de bloeddruk.

Alfablokkers

Alfablokkers zoals yohimbine en idazoxan zijn bloeddruk medicijnen en voorkomen dat de alfa-receptoren in de wanden en gladde spieren van slagaders en kleine haarvaatjes samentrekken, waardoor de bloeddruk daalt. Zodoende wordt het soms ingezet als bloeddruk medicijn om de bloeddruk te verlagen.

Calciumantagonisten

Calciumantagonisten (verapamil, nifedipine) blokkeren het binnendringen van calcium in de cellen. Calcium is nodig voor gladde spieren om samen te trekken. Hoe lager het calcium, hoe minder spiercontractie van hart en bloedvaten en hoe lager de bloeddruk.

Vaatverwijders (Vasodilators)

Vasodilatatoren verwijden de bloedvaten in ons lichaam en verlagen op de manier de bloeddruk. Een bekende stof die dit doet, is stikstofmonoxide (NO). Er zijn ook vasodilatatoren die je direct in een spier (intramusculair) of onder je tong (sublinguaal) kunt gebruiken en die in het dagelijks leven vaak worden toegepast.

Conclusie

Met bloeddrukmedicatie wordt de bloeddruk binnen normale grenzen gehouden. Als de bloeddruk binnen abnormale grenzen ligt, kunnen de bovengenoemde geneesmiddelen niet alleen het probleem behandelen, maar ook helpen om de bloeddruk binnen het normale bereik te houden. Gebruik een goede bloeddrukmeter om je bloeddruk correct te meten.

Belangrijke opmerking: Als jij je ziek voelt, probeer dan niet zelfmedicatie toe te passen op basis van de bovengenoemde kennis. Raadpleeg uw arts of bezoek het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Hey daar! Ik ben Asadullah, en mijn hart klopt voor de gezondheid van de mens. Deze passie bracht me ertoe om de studie Geneeskunde te volgen aan een vooraanstaande universiteit. Wanneer ik niet studeer, schrijf ik met veel plezier artikelen over gezondheidsthema's om iets bij te verdienen. Ik ben blij om deel uit te maken van het Mindsetking team, want hier kan ik mijn liefde voor gezondheid en schrijven combineren, en het is geweldig om te weten dat mijn bijdragen anderen kunnen helpen en inspireren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *