Kunnen verzwaringsdekens hulp bieden bij autisme?

Autisme is een complexe aandoening die invloed heeft op hoe mensen omgaan met de wereld. Het kan leiden tot moeilijkheden in communicatie, sociale interactie en gedrag.

Hoewel er geen remedie is voor autisme, zijn er verschillende behandelingen beschikbaar om mensen met de aandoening te helpen. Een van die hulpmiddelen die onlangs op grotere schaal beschikbaar is gemaakt, is de verzwaringsdeken.

Verzwaringsdekens zijn populaire slaapmiddelen geworden voor mensen die moeite hebben met inslapen of doorslapen. Maar kunnen ze ook mensen met autisme helpen?

Hoe zouden verzwaringsdekens kunnen helpen bij autisme volgens bepaalde bronnen?

Verzwaringsdekens zijn gevuld met materialen zoals plastic korrels of glaskralen die extra gewicht aan de deken toevoegen.

Aangenomen wordt dat de druk van het toegevoegde gewicht een kalmerend effect heeft op mensen met sensorische verwerkingsproblemen of angstgerelateerde aandoeningen zoals autisme.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van verzwaringsdekens kan leiden tot een betere slaapkwaliteit en minder angst bij mensen met het spectrum.

Is er voldoende wetenschappelijk onderzoek?

Hoewel er op dit moment zeer weinig wetenschappelijk bewijs is, zijn sommige deskundigen van mening dat verzwaringsdekens gunstig kunnen zijn voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Het idee achter het gebruik van verzwaringsdekens voor ASS-patiënten is dat diepe drukstimulatie helpt om mensen te kalmeren. Dit komt omdat het gewicht dat wordt uitgeoefend helpt om serotonine vrij te maken, wat kan helpen angstgevoelens te verminderen en het gemakkelijker maakt om te ontspannen.

Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere slaapkwaliteit – iets waar veel autistische mensen mee worstelen vanwege sensorische overbelasting. Bovendien hebben sommige ouders anekdotisch gemeld dat hun kinderen rustiger lijken wanneer ze een verzwaringsdeken gebruiken.

Welke rol kunnen verzwaringsdekens wel vervullen die ook voor mensen met autisme gunstig zijn?

Verzwaringsdekens worden al eeuwenlang gebruikt om een kalmerend, rustgevend effect te hebben. In de afgelopen jaren zijn ze populair geworden bij mensen met autisme die vinden dat het comfort en de druk van de deken hen helpt om zich meer ontspannen en veilig te voelen. Verzwaringsdekens kunnen op een aantal manieren nuttig zijn voor mensen met autisme.

In de eerste plaats kunnen verzwaarde dekens helpen bij het verminderen van stress en angst bij mensen met autisme. De druk van de deken bootst stevige knuffels of inbakeren na die veel mensen op het spectrum geruststellend en kalmerend vinden. Dit kan helpen bij het verlichten van gevoelens van angst of angst die vaak gepaard gaan met een autistische episode of inzinking.

Ten tweede kunnen verzwaringsdekens ook de slaapkwaliteit verbeteren voor mensen met autisme door middel van druktherapie met diepe aanraking (DPT).

Meer artikelen over verzwaringsdeken?

Drs. Hiruni Tharuka heeft onder andere medicijnen gestudeerd en is afgestudeerd als medisch professional. Ze schrijft veel artikelen over fysieke en mentale gezondheid en hoe deze twee verband houden met elkaar. Daarnaast heeft Hiruni veel kennis over psychologie.