wat kan dopamine antagonist voor ons betekenen

Dopamine-antagonist: alles wat je moet weten

Dopamine is een van de vele neurotransmitters in ons lichaam, voornamelijk geproduceerd door onze hersenen, en heeft veel verschillende effecten.

Studies tonen aan dat dopamine nauw verband houdt met geluk, en een disbalans in dopamine kan leiden tot stemmingsstoornissen en depressie. Dopamine antagonist verhindert de normale werking van dopamine en werken deze soms zelfs tegen.

Dopamine-antagonist, wat is dat?

Een antagonist is een stof die de normale functie van een andere stof tegenwerkt. Een stof die de werking van dopamine tegengaat, wordt een dopamine antagonist genoemd. Ze kunnen werken op dezelfde receptoren als dopamine of op sommige andere receptoren.

Dopamine en zijn antagonisten zijn belangrijk bij het handhaven van de normale homeostase van het lichaam. Dopamine-antagonist houdt de afgifte van dopamine onder controle en voorkomt overproductie en nadelige effecten.

Voor meer informatie over het op natuurlijke wijze verlagen van dopamine, kun je dit geweldige artikel over dopamine-detox lezen.

Dopamine en dopamine antagonist: overzicht

Interessante feiten over Dopamine.

Om het werkingsmechanisme van dopamine antagonist te begrijpen, moet men de normale rol van dopamine in ons lichaam kennen.

Ons lichaam gebruikt dopamine in verschillende dagelijkse processen, zoals wandelen, beweging van lichaamsdelen, normaal leren en stemmingsverbetering.

Dopamine is vaso-stimulerend en werkt in op de bloedvaten. In de lage dosis veroorzaakt het vasodilatatie en vasoconstrictie in de hoge dosis. Het kan levensreddend zijn in sommige situaties.

Soorten dopamine antagonisten

Dopamine werkt in op de algemene en speciale receptoren van het menselijk lichaam (D1-D5). Afhankelijk van het type receptor kunnen dopamine-antagonisten worden geclassificeerd als:

 • Receptorantagonist (alleen dopaminereceptoren)
 • Chemische antagonisten (werken op andere receptoren dan D1-D5)

Receptoren of farmacologische antagonisten van dopamine kunnen selectief zijn voor één specifieke receptor, d.w.z. D-1-selectief, D-2-selectief of niet-specifiek, afhankelijk van hun werkingsmechanisme.

Receptorantagonisten zijn:

 • fenothiazinen
 • Butyrofenonen
 • Metoclopramide

Waarom zou de werking van dopamine tegengewerkt moeten worden?

Hoewel dopamine veel positieve effecten heeft in het menselijk lichaam, heeft overmatige afgifte van dopamine in het lichaam of verminderde verwijdering van dopamine uit het lichaam veel nadelige effecten, waaronder:

 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Spanning
 • Misselijkheid
 • Braken
 • GIT-stoornis
 • Agressie
 • ADHD
 • Gedragsveranderingen
 • Hartritmestoornissen
 • Cyanose van lippen, handen en voeten
 • Hypertensie of hypotensie (afhankelijk van de dosis)
 • Oculaire veranderingen
 • Hypothermie
 • Zwakte en gegeneraliseerde lichaamspijn

Werkingsmechanisme van dopamine antagonist

Dopamine antagonist werkt door een van de volgende twee mechanismen:

 1. Dopamine bindt zich aan specifieke natriumgebonden spanningsafhankelijke kanalen, die opengaan wanneer dopamine of dopamine-agonist eraan bindt, en conformationele veranderingen ondergaan, waardoor de gewenste respons wordt geproduceerd, d.w.z. vasostimulatie of stemmingsverhoging. Dopamine antagonist bindt zich aan de dopamine-receptoren, waardoor de normale binding van dopamine wordt voorkomen, waardoor ze omkeerbaar of onomkeerbaar worden geblokkeerd. Omkeerbare blokkering verdwijnt na verloop van tijd of door de hoeveelheid dopamine te verhogen. Onomkeerbare blokkades vinden echter lange tijd plaats, zo niet voor altijd.
 2. Dopamine antagonist kan ook:
  – Verminder de afgifte van dopamine uit de zenuwuiteinden
  – Verhoog de heropname van dopamine
  – Verhoog de inactivatie van dopamine door de werking van MAO’s en COMT’s
  – Verlaag de gevoeligheid van receptoren voor dopamine

Aandoeningen waarbij dopamine antagonist kan worden gebruikt

Artsen kunnen onder verschillende omstandigheden dopamine-antagonist voorschrijven met een abnormale afgifte of metabolisme van dopamine. Dopamine antagonist kan worden gebruikt voor de behandeling van:

 • Dopamine-toxiciteit
 • Misselijkheid
 • Psychose
 • Negatieve symptomen van schizofrenie
 • Migraine
 • Braaksel
 • Stemmings- en gedragsveranderingen
 • Ernstige hoofdpijn
 • Hyperlactatie

Interactie met andere medicijnen

Dopamine antagonist kan worden gebruikt als monotherapie voor ernstige hoofdpijn en migraine. Als ze in combinatie met andere geneesmiddelen worden gegeven, kunnen ze interageren met andere geneesmiddelen, hun metabolisme verhogen of verlagen en zelfs toxiciteit veroorzaken. Ze kunnen ook de halfwaardetijden van andere medicijnen veranderen. De arts dient de dosering van de dopamineantagonist aan te passen voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de productie van enzymen voor het metabolisme van geneesmiddelen induceren of remmen (PY450, PY3A4).

Toxiciteit/bijwerkingen

Ongewenste effecten van dopamine antagonist omvatten:

 • Sedatie
 • Acathisie
 • Neuroleptisch maligne syndroom
 • Lethargie
 • CZS-effect zoals delirium, hallucinaties, coma
 • Parkinsonisme
 • Bevingen
 • Orthostatische hypotensie
 • Wazig zicht

Opmerking: Dopamine-antagonist is gecontra-indiceerd bij aandoeningen zoals zwangerschap en voor moeders die borstvoeding geven, omdat ze de melkproductie verminderen. Dopamine antagonist moet worden vermeden bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen.

Conclusie

Kortom, dopamine antagonist is van vitaal belang bij de behandeling van verschillende ziekten die worden veroorzaakt door een afwijking in normale dopaminegehalten.

Ze helpen ook bij het beheersen van verschillende ziekten met normale dopamine, omdat het ook inwerkt op alfa- en bèta-receptoren in ons lichaam. Je kunt ook ons artikel bekijken over dopamine medicatie voor meer informatie.

Hey daar! Ik ben Asadullah, en mijn hart klopt voor de gezondheid van de mens. Deze passie bracht me ertoe om de studie Geneeskunde te volgen aan een vooraanstaande universiteit. Wanneer ik niet studeer, schrijf ik met veel plezier artikelen over gezondheidsthema's om iets bij te verdienen. Ik ben blij om deel uit te maken van het Mindsetking team, want hier kan ik mijn liefde voor gezondheid en schrijven combineren, en het is geweldig om te weten dat mijn bijdragen anderen kunnen helpen en inspireren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *